Karula rahvuspark

Prindi

Hea külastaja! Oled jõudnud Eesti kõige väiksema rahvuspargi (123 km²) - Karula rahvuspargi koduleheküljele. Siit leiad huvitavat lugemist ja vaatamist paljude teemade kohta, kuid oma silm on siiski kuningas ja seepärast tasub kindlasti ka kohale tulla.

Karula rahvuspark asub Valga- ja Võrumaa piiril Antsla, Karula, Mõniste ja Varstu valla maadel. 1979. aastal asutatud maastikukaitseala sai rahvuspargiks 1993. aastal.

Karula rahvuspark on loodud, et säilitada Lõuna-Eestile iseloomulikke metsa- ja järverikkaid kuppelmaastikke, pinnavorme, loodust ja kultuuripärandit. Karula rahvuspark kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku.

Karula rahvuspargi omapärane kuppelmaastik on tekkinud mandrijää ebaühtlase sulamise tulemusena. Metsade, põldude ja heinamaaga kaetud küngaste vahele jäävad pisikesed rabad, sood ja 40 järve. Karula rahvuspargi olulisemateks väärtusteks on iseloomulik looduse mitmekesisus ning pika ajaloo vältel kujunenud asustus, kultuuripärand ja taluarhitektuur. Kohalikel elanikel on säilinud väga tugev side maa ja loodusega.

Karula rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet

Kaitseala külastuse korraldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Kontakt: Karula rahvuspargi külastuskeskus, tel. 782 8350, e-post: karula dot teabepunkt at rmk dot ee, Ähijärve küla, Antsla vald, 66420 Võrumaa

Karula rahvuspargi KAART

Karula rahvusparki tutvustav trükis Karula_EE

Koordinaadid:

N: 57.71243 E: 26,51877

N: 6399492 E: 649317,6