Matsalu rahvuspargi tunnustused

Prindi

Matsalu rahvuspargi piirkonda on tunnustanud ka Euroopa Komisjon EDEN (European Destination of Excellence) võrgustiku kaudu.

Matsalu rahvuspark

Prindi

Rahvuspargi eelkäija, Matsalu Riiklik Looduskaitseala loodi 1957. aastal pesitsevate, sulgivate ja läbirändavate lindude kaitseks. 1976. aastal kanti Matsalu rahvusvahelise tähtsusega märgalade ehk Ramsari nimekirja. Ramsari konventsioon tunnustab neid kaitsealasid, kus märgalad on säilitatud ning nende kasutamine on jätkusuutlik.

2004. aastal nimetati Matsalu looduskaitseala ümber Matsalu rahvuspargiks (pindala 48 610 ha). 

Lisaks lindudele, kaitseb Matsalu rahvuspark ka Lääne-Eestile iseloomulike poollooduslikke kooslusi (ranna- ja luhaniidud, loopealsed ja puisniidud, roostikumassiivid, väikesaared) ja Väinamere kultuuripärandit. Matsalu rahvuspark on üks Euroopa tähtsamaid veelindude pesitsus- ja rändepeatusalasid.

Matsalu rahvuspark on ainukesena Baltimaades pärjatud Euroopa Nõukogu Diplomiga, millega tunnustatakse Matsalu bioloogilist, geoloogilist ja maastikulist mitmekesisust. Loe rohkem Euroopa Nõukogu Diplomi kohta www.coe.int/en/web/bern-convention/european-diploma-for-protected-areas.

Euroopa Nõukogu diplomiala  Natura2000   Europarc Ramsar 
Euroopa Nõukogu diplomiala Natura 2000  EUROPARC Federation  Ramsari ala