Looduskeskused

Prindi

Keskkonnaametil on üle Eesti 9 looduskeskust, kus on mitmekesised võimalused keskkonnahariduslike ürituste ja õppeprogrammide läbiviimiseks.

Looduskeskuste külastamine annab hea võimaluse tutvuda Eesti eri piirkondades paiknevate kaitsealadega. Lisavõimalusi pakub liikuva keskusena keskkonnahariduse buss Harju-, Järva- ja Raplamaal.

Kõikide rahvusparkide keskustes ning mitmetel kaitsealadel on olemas põhjalikud piirkonna loodust ning kultuuripärandit tutvustavad püsiekspositsioonid. Lähtuvalt kohalikest tingimustest (õppeklass, matkarajad) on kõigi looduskeskuste jaoks välja töötatud temaatilised õppeprogrammid, mille sisu haakub koolides ja koolieelsetes lasteasutustes õpetatavate teemadega. Looduskeskuste juures läbiviidavad programmid pakuvad võimalust tunnetada loodust erinevate meeltega, osaleda eakohastes keskkonnamängudes ning saada teadmisi piirkonna looduse kohta.

Keskuste juures pakutavad õuesõppe programmid aitavad loodusainete tundides õpitud teadmisi ja oskusi praktilise eluga seostada.

Looduskeskused on oma piirkonnas oluliseks keskkonna- ja looduskaitsealase info jagamise kohaks, kus Keskkonnaameti töötajad viivad läbi avalikkusele suunatud infopäevi, seminare, konverentse ning loodusõhtuid.

 Vaata looduskeskuste kaarti GoogleMapsist.