Hädaolukordade riskianalüüsid

Prindi

Riik peab olema pidevas valmisolekus hädaolukordadeks. Üks parimaid võimalikke variante selleks on koostada erinevate ametkondade koostöös riskianalüüse, mis toovad välja konkreetsed hädaolukorrad, analüüsivad nende tõenäosust ja tagajärgi ning toovad välja vajalikud meetmed, kas hädaolukordade ennetamiseks või nende tagajärgede leevendamiseks.

Keskkonnaamet koostab ja uuendab koostöös paljude teiste ametkondadega järgmiste hädaolukordade riskianalüüse:

  • ulatuslik keskkonnareostus sisemaal,
  • ulatuslik rannikureostus,
  • riigisisese tekkepõhjusega kiirgusõnnetus,
  • ülepiirilise levikuga tuumaõnnetus.

Loe kriisireguleerimisest põhjalikumalt Siseministeeriumi kodulehelt.

Loe hädaolukordade lahendamisest Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Kehtivad hädaolukordade riskianalüüsid

Prindi

Kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 30.07.2013.a käskkirjaga nr 1-4.1/13/363: