Looduskaitse korraldus

Prindi

Looduskaitse ning meie töö eesmärgiks on hoida ja kaitsta Eesti looduslikku tasakaalu. Seepärast on võetud kaitse alla väga erinevaid objekte:

  • kaitsealad (sh rahvuspargid, loodus-, maastikukaitsealad jne)
  • hoiualad
  • kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid
  • püsielupaigad
  • kaitstavad looduse üksikobjektid (nt puud, allikad, rändrahnud, koopad jne)
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

Lisaks tellib keskkonnaamet veel loodushoiutöid, tegeleb vigastatud loomade päästmise ja rehabilitatsiooniga, hüvitab kaitsealuste liikide tehtud kahju, korraldab võõrliikide ohjamist jne.

Kõige olulisem õigusakt on looduskaitse seadus, mis reguleerib kaitse planeerimist ja korraldamist.