Euroopa Liidu toetused

Prindi

Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014-2020 saab Eesti 4,4 miljardit eurot toetust järgmistest struktuuri- ja investeerimisfondidest:
Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF);
• Euroopa Sotsiaalfondist (ESF);
• Ühtekuuluvusfondist (ÜF);
• Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD);
• Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF).

Viis peamist fondi teevad koostööd, et toetada kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020“ majanduse arengut kõigis ELi riikides. Täpsem info: www.struktuurifondid.ee.   

Keskkonnaamet viib kahe projekti raames tegevusi läbi Ühtekuuluvusfondi (ÜF programm) vahenditest.

Toetuste kasutamisel on Keskkonnaamet tihedalt seotud teiste organisatsioonidega. Rollid jagunevad järgmiselt:

Eelarve perioodid:

  • ERF programm 2007-2013
  • ÜF programm 2014-2020