ERF programm

Prindi

ERF programmi täpne nimetus on "Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks".

Programm on kehtestatud 29.09.2009 keskkonnaministri käskkirjaga nr 1568. Programmi abikõlblikkuse periood on 2009-2015. Programmi kogumahuks on ca 4 miljonit eurot. Programmi raames koostatakse liigi tegevuskavasid ja kaitsekorralduskavasid, mis on detailsemalt aastate lõikes välja toodud alljärgnevalt:

Liikide tegevuskavade koostamine:
Keskkonnaamet korraldab koostööpartnerite leidmiseks avalikud hanked, et leida edukaimad pakkujad/töövõtjad. Ülevaate Keskkonnaameti käimasolevatest riigihangetest leiate riigihangete rubriigist. Käesoleva programmi raames aastatel 2014-2015 täiendavaid riigihankeid ei planeerita. Käesoleva seisuga on planeeritud hanked välja kuulutatud ning teostamisel või lõpetatud.

Vaata ka:

Kaitsekorralduskavade koostamine kaitsealadele:
Keskkonnaamet korraldab koostööpartnerite leidmiseks avalikud hanked, et leida edukaimad pakkujad/töövõtjad. Ülevaate Keskkonnaameti käimasolevatest riigihangetest leiate riigihangete rubriigist.

 Vaata ka: