Kaitsekorralduskavad 2011. aastal

Prindi

Täpne info (vt ka allpool) tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega Keskkonnaameti kodulehel ja riigihangete registris.   

Harju-Järva-Rapla regioon

(riigihange välja kuulutatud 22.12.2011, hanke info)

  Märjamaa järtade maastikukaitseala
 • Esna maastikukaitseala
 • Iidva looduskaitseala
 • Kõrvemaa maastikukaitseala, Kiigumõisa maastikukaitseala
 • Kämbla looduskaitseala
 • Lüsingu maastikukaitseala
 • Nurtujõe hoiuala
 • Nõmme raba looduskaitseala
 • Piiumetsa maastikukaitseala
 • Prandi looduskaitseala
 • Roosna-Alliku maastikukaitseala
 • Türi maastikukaitseala
 • Vääna loodusala
 • Iganõmme maastikukaitseala, Iganõmme hoiuala
 • Kastna hoiuala
 • Kohoiualatu hoiuala
 • Kõnnumaa maastikukaitseala, Kõnnumaa hoiuala, Kõrgemäe hoiuala
 • Mahtra maastikukaitseala
 • Märjamaa järtade loodusala
 • Naissaare maastikukaitseala
 • Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala
 • Selja-Põdra loodusala
 • Tammiku looduskaitseala

Hiiu-Lääne-Saare regioon

(riigihange välja kuulutatud 18.08.2011, hanke info)

 • Järve loodusala
  Puhtu-Laelatu looduskaitseala
 • Järise, Kaarmise ja Sepa hoiualad
 • Käina lahe - Kassari maastikukaitseala
 • Koigi maastikukaitseala
 • Kukka maastikukaitseala ja Luhastu hoiuala
 • Läänemaa Suursoo maastikukaitseala
 • Lihula maastikukaitseala
 • Marimetsa-Õmma hoiuala
 • Marimetsa-Õmma loodusala
 • Matsalu RP
 • Muhu valitud hoiualad (Nõmmküla, Oina, Ranna-Põitse, Madise)
 • Mullutu-Loode hoiuala, Loode tammik, Linnulaht, Loodenina rand
 • Nõva looduskaitseala
 • Nehatu looduskaitseala, Porsiku hoiuala, Kangruaadu hoiuala, Oademetsa hoiuala
 • Odalätsi looduslala
 • Pihla-Kaibaldi maastikukaitseala
 • Puhtu-Laelatu looduskaitseala, Rame hoiuala
 • Rahuste looduskaitseala
 • Rannaniidi hoiuala ja maastikukaitseala
 • Saaremaa karstialad
 • Tahkuna maastikukaitseala
 • Emajõe-Suursoo looduskaitseala
  Vahtrepa maastikukaitseala
 • Viidumäe looduskaitseala
 • Võhma maastikukaitseala
 • Väikese väina hoiuala

Jõgeva-Tartu regioon

(riigihange välja kuulutatud 14.07.2011, hanke info)

 • Alatskivi maastikukaitseala
 • Erumäe maastikukaitseala
 • Kaasiku, Padinasaare, Andressaare hoiuala
 • Kallaste hoiuala
 • Kanahoiualaua maastikukaitseala
 • Endla looduskaitseala
 • Pangodi maastikukaitseala
 • Kivimurru maastikukaitseala
 • Peipsiääre looduskaitseala
 • Saaremetsa looduskaitseala
 • Siimusti-Kurista maastikukaitseala
 • Sopimetsa looduskaitseala

Põlva-Valga-Võru regioon

(riigihange välja kuulutatud 21.06.2011, hanke info)

  Tikste maastikukaitseala
 • Ahja jõe ja Hilba jõe hoiuala
 • Ahja loodusala
 • Akste looduskaitseala
 • Järvede loodusalad: Aheru järve HA, Akste järve HA, Andresjärve HA, Jõksi järve HA, Kaasjärve HA, Kadajärve HA, Karsna järve HA, Kiiveti järve HA, Kivijärve HA, Kooraste-Kõvvõrjärve HA, Kooraste-Pikkjärve HA, Kubija järve HA, Kuritse järve HA, Kärnjärve HA, Lahojärve HA, Lambahanna järve hoiuala, Linaleojärve HA, Lubjaahu järve HA, Lõõdla järve HA, Majori järve HA, Pabra järve HA, Palojärve HA, Piigandi järve HA, Pikre järve HA, Põhtjärve HA, Roksi järve HA, Uhtjärve HA, Uiakatsi järve HA, Vidrike järve HA, Virosi järve HA ja Voki järve HA
 • Karula-Pikkjärve maastikukaitseala
 • Maruoru looduskaitseala
 • Meenikunno maastikukaitseala
 • Parmu looduskaitseala
 • Pähni looduskaitseala
 • Tikste maastikukaitseala
 • Timmase loodusala
 • Veski looduskaitseala

Pärnu-Viljandi regioon

(riigihange välja kuulutatud 25.11.2011, hanke info)

 

Kihnu
Kihnu loodusala

 • Avaste loodusala
 • Kaisma loodusala
 • Karksi maastikukaitseala
 • Kihnu loodusala
 • Kikepera looduskaitseala
 • Lemme jõe hoiuala
 • Metsapoole hoiuala
 • Mihkli looduskaitseala
 • Niidu maastikukaitseala
 • Paadrema loodusala
 • Parika loodusala
 • Pärnu lahe hoiuala
 • Tõstamaa maastikukaitseala
 • Ura maastikukaitseala

Viru regioon

(riigihange välja kuulutatud 22.12.2011, hanke info)

  Padaoru maastikukaitseala
 • Agusalu looduskaitseala
 • Kunda jõe hoiuala
 • Kurtna maastikukaitseala
 • Mädapea tammiku maastikukaitseala
 • Oru pargi maastikukaitseala
 • Padaoru maastikukaitseala
 • Sahmeni hoiuala
 • Sirtsi loodusala
 • Sämi maastikukaitseala