Kaitsekorralduskavad 2012. aastal

Prindi

Täpne info tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega Keskkonnaameti kodulehel ja riigihangete registris

Harju-Järva-Rapla regioon
(hange avaldatud 16.04.2012, hanke info)

 • Anija looduskaitseala (Anija loodusala)
 • Naage loodusala (Naage maastikukaitseala)
 • Silmsi looduskaitseala (Silmsi loodusala)
 • Väätsa looduskaitseala (Väätsa loodusala)
 • Kaberla hoiuala (Kaberla loodusala)
 • Kohatu hoiuala, Leevre metsise PEP ja Kohatu must-toonekure PEP (Kohatu loodusala)
 • Konuvere hoiuala, Araste metsise PEP ja Illaste kaljukotka PEP (Konuvere loodusala)
 • Linnumängu hoiuala, Lõmmelu metsise PEP ja Kullimaa metsise PEP (Linnumängu loodusala)
 • Lümandu maastikukaitseala (Lümandu loodusala)
 • Paeküla hoiuala (Paeküla loodusala)
 • Prangli loodusala (Prangli maastikukaitseala ja Prangli hoiuala)
 • Rahaaugu hoiuala ja Angerja must-toonekure PEP (Rahaaugu loodusala)
 • Rahula-Napanurga hoiuala (Rahula-Napanurga loodusala)
 • Velise jõe hoiuala, Paisumaa hoiuala, Hundilundi hoiuala, Tõrasoo looduskaitseala, Nõlva metsise PEP ja Ellu metsise PEP (Salavalge-Tõrasoo loodusala)
 • Sonni hoiuala (Sonni loodusala)
 • Sulu hoiuala ja Sulu väike konnakotka PEP (Sulu loodusala)
 • Ülgase looduskaitseala (Ülgase loodusala)
 • Valgejärve maastikukaitseala (Valgejärve loodusala)
 • Valkla klindi hoiuala (Valkla klindi loodusala)
 • Vardi LKA ja Vardi HA (Vardi loodusala) 

Hiiu-Lääne-Saare regioon
(hange avaldatud 01.03.2012, hanke info)

 • Paope loo HA (Paope loo loodusala), Kuri-Hellamaa HA (Kuri-Hellamaa loodusala), Pühalepa HA (Pühalepa loodusala) ja Viilupi HA (Viilupi loodusala) elupaikade inventuuri läbiviimise ning eeltoodud alade ja Vilivalla HA (Vilivalla loodusala)
 • Jaandi hoiuala ja Ohessaare maastikukaitseala (Ohessaare loodusala ja osa Kura kurgu linnualast)
 • Karala-Pilguse hoiuala ja Pussa käpaliste püsielupaiga (osa Karala-Pilguse loodus- ja linnualast) kaitsekorralduskava koostamise ja Karala-Pilguse hoiuala haudelinnustiku inventuuri
 • Kesknõmme looduskaitseala (Kesknõmme loodusala) kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri
 • Kesselaiu maastikukaitseala (osa Väinamere loodus- ja linnualast) taimestiku, linnustiku ja elupaigatüüpide inventuuride läbiviimise
 • Koorunõmme looduskaitseala ja Koorunõmme hoiuala (Koorunõmme loodus- ja linnuala) kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri läbiviimise
 • Kuressaare lahe hoiuala (osa Mullutu-Loode loodus- ja linnualast)
 • Laiküla hoiuala ja Laiküla väike-konnakotka püsielupaiga (Laiküla loodusala)
 • Lindmetsa maastikukaitseala ja Lindmetsa hoiuala (Lindmetsa loodusala ja osa Kura kurgu linnualast) kaitsekorralduskava koostamise ja kaitstavate taimeliikide inventuuri
 • Marimetsa looduskaitseala, Marimetsa-Õmma hoiuala, Tõlva kaljukotka püsielupaiga ja Õmma metsise püsielupaiga (Marimetsa-Õmma linnu- ja loodusala)
 • Matsalu rahvuspargi ehituspärandi ja asustusstruktuuri inventuuri
 • Matsalu rahvuspargi (osa Väinamere loodusalast) valikulise metsaelupaigatüüpide inventuuri
 • Matsalu rahvuspargi (osa Väinamere loodusalast) samblikuliikide inventuur
 • Nõmmküla, Ranna-Põitse ja Simiste-Oina loodusala (Nõmmküla, Madise, Ranna-Põitse ja Oina hoiualad)
 • Nehatu looduskaitseala, Porsiku, Kangruaadu ja Oademetsa hoiuala (osa Väinamere loodus- ja linnualast)
 • Pihla-Kaibaldi looduskaitseala (Pihla-Kaibaldi loodusala) kaitstavate samblikuliikide inventuuri
 • Pihla-Kaibaldi LKA (Pihla-Kaibaldi loodusala) ja Põdrapao rohelise hiidkupra püsielupaiga (Põdrapao loodusala)
 • Puhtu-Laelatu looduskaitseala ja Rame hoiuala (osa Väinamere linnu- ja loodusalast)
 • Riksu ranniku hoiuala ja Pajumaa hoiuala (Riksu ranniku loodus- ja linnuala)
 • Säärenõmme loodusala (Säärenõmme looduskaitseala)
 • Sarve MKA (osa Väinamere loodusalast) osalise elupaikade inventuuri läbiviimise
 • Sepaste MKA (Sepaste loodusala) ja Undama soo HA (Undama soo loodusala) metsaelupaikade inventuuri läbiviimise
 • Silma looduskaitseala (osa Väinamere loodusalast)
 • Siplase looduskaitseala (Siplase loodusala) kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri läbiviimise
 • Sutu lahe loodusala (Sutu lahe hoiuala), Sandla loodusala (Sandla hoiuala) ja Nässuma loodusala (Nässuma hoiuala) linnustiku inventuuri läbiviimise
 • Suuremõisa lahe loodusala (Suuremõisa lahe maastikukaitseala ja Suuremõisa kuld-soverbielli püsielupaiga) taimestiku ja elupaigatüüpide inventuuride läbiviimise
 • Leidissoo looduskaitseala, Läänemaa Suursoo maastikukaitseala ja Suursoo-Leidissoo hoiuala ning Kiritse-1 must-toonekure, Kiritse-2 must-toonekure ja Suursoo metsise püsielupaiga (Suursoo-Leidissoo loodus- ja linnuala)
 • Tahkuna looduskaitseala (Tahkuna loodusala) kaitstavate samblikuliikide inventuuri
 • Tahkuna looduskaitseala (Tahkuna loodusala)
 • Teesu looduskaitseala (Teesu loodusala) kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri
 • Tihu loodusala (Tihu looduskaitseala, Vanajõe hoiuala ja euroopa naaritsa Vanajõe püsielupaiga)
 • Tuhu maastikukaitseala ja Tuhu hoiuala (Tuhu loodusala ja osa Tuhu-Kesu linnualast)
 • Võrsna loodusala (Võrsna hoiuala)
 • Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österbi hoiuala ning Väinamere hoiuala maismaa osa (osa Väinamere loodus- ja linnualast)
 • Viieristi looduskaitseala (Viieristi loodusala ja osa Kura kurgu linnualast) kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri
 • Vormsi maastikukaitseala ning Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa (osa Väinamere loodusalast)

Jõgeva-Tartu regioon
(hange avaldatud 02.08.2012, hanke info)

 • Saaremetsa looduskaitseala
 • Kirikuraba looduskaitseala
 • Aidu soo loodusala 

Põlva-Valga-Võru regioon
(hange avaldatud 10.04.2012, hanke info)

 •  Valgesoo looduskaitseala
 • Pärlijõe luha hoiuala (Pärlijõe luha loodusala)
 • Põlva ja Valga maakonna soo hoiualade
 • Mädajõe hoiuala, Pärlijõe hoiuala, Peetri jõe hoiuala, Piusa jõe hoiuala, Väikese Emajõe hoiuala, Vaidva jõe hoiuala, Purtsi jõe hoiuala, Karisilla oja hoiuala ja Võhandu jõe hoiuala (Põlva, Võru)
 • Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa harivesiliku püsielupaiga (Piusa-Võmmorski loodusala)
 • Otepää loodusala (Otepää looduspark, Pühajärve park, Otepää hoiuala ja Hinnomäe väikse-konnakotka püsielupaik)
 • Lüübnitsa hoiuala ja Lüübnitsa merikotka püsielupaiga(Lüübnitsa loodusala)
 • Luhasoo maastikukaitseala (Luhasoo loodusala)
 • Lasva tammiku hoiuala (Lasva tammiku loodusala)
 • Koorküla looduskaitseala (Koorküla loodusala)
 • Kirmsi hoiuala (Kirmsi loodusala)  

Pärnu-Viljandi regioon
(hange avaldatud 15.03.2012, hanke info)

 • Tündre looduskaitseala, Paluora puistute, Tündre metsise püsielupaiga ja Paanikse metsise püsielupaiga (Tündre loodusala)
 • Tellissaare hoiuala (Tellissaare loodusala)
 • Taarikõnnu looduskaitseala ja Aleti must-toonekure püsielupaiga (Taarikõnnu loodusala)
 • Saarjõe maastikukaitseala (Saarjõe loodusala)
 • Nigula looduskaitseala (Nigula loodusala) ning Sookuninga looduskaitseala (Sookuninga loodusala)
 • Tõhela-Ermistu hoiuala ja Tõhela-Ermistu looduskaitseala (Tõhela-Ermistu loodusala)
 • Pärnu jõe hoiuala (Pärnu jõe loodusala) ja Reiu jõe hoiuala (Reiu jõe loodusala)
 • Nätsi-Võlla hoiuala ja Nätsi-Võlla looduskaitseala (Nätsi-Võlla loodusala)
 • Varbla hoiuala ja Varbla merikotka püsielupaiga (Varbla loodusala)
 • Raespa hoiuala (Raespa loodusala)
 • Lindi looduskaitseala ja Lindi hoiuala (Lindi loodusala)
 • Mõrdama hoiuala, Viluvere metsise püsielupaiga ja Tootsi must-toonekure püsielupaiga (Mõrdama loodusala)
 • Lavassaare hoiuala, Virussaare rabasaare, Laisma metsise püsielupaiga, Laisma kaljukotka püsielupaiga, Kiisamaa kaljukotka püsielupaiga, Lavassaare metsise püsielupaiga (Lavassaare loodusala) 

Viru regioon
(hange avaldatud 20.03.2012, hanke info)

 • Järveoja hoiuala kaitsekorralduskava koostamise ja vee-elustiku ja vee-elupaikade inventuuri
 • Puhatu LKA ning Permisküla metsise ja Punamäe laialehise nestiku püsielupaikade kaitsekorralduskavade koostamise ja metsaelupaikade inventuuri
 • Udria maastikukaitseala ja Meriküla kurrulise tuhmiku püsielupaiga
 • Letipea maastikukaitseala
 • Loobu jõe hoiuala kaitsekorralduskava koostamise ja vee-elustiku ja vee-elupaikade inventuuri
 • Luusika looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaikade inventuuri
 • Seljamäe hoiuala ja Edru väike-konnakotka püsielupaiga
 • Suigu looduskaitseala ja Suigu lendorava püsielupaiga kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri
 • projekteeritava Suurekivi looduskaitseala
 • Toolse looduskaitseala
 • Tudusoo ja Paadenurme looduskaitseala ning Palasi, Küüska, Peressaare, Kruusoja, Pasuna ja Paadenurme lendorava püsielupaiga kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaikade inventuuri läbiviimise
 • Neeruti maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri
 • Äntu maastikukaitseala 

Programmi 2012. aasta tegevuskava liigi tegevuskavade koostamiseks kinnitatud Keskkonnaministri 29. septembri 2009 käskkirja nr 1568 "Programmi "Kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks" kehtestamine ning programmi elluviija volituse andmine" lisa muutmine ja 2012. aasta tegevuskava ning eelarve kehtestamine" 27.01.2012 käskkirjaga nr 85 lisa 1.