Kaitsekorralduskavad 2013. aastal

Prindi

Täpne info tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega Keskkonnaameti kodulehelja riigihangete registris.

Harju-Järva-Rapla regioon

Hange avaldatud 31.10.2013 (hanke nr 145377
- Paunküla maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine;
- Kõrvemaa maastikukaitseala ja Kiigumõisa maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine

Hiiu-Lääne-Saare regioon

Hange avaldatud 12.08.2013 (hanke nr 144964)
- Käntu-Kastja hoiuala (Käntu-Kastja loodusala)
- Ruhnu hoiuala (Ruhnu loodusala)
- Pihla-Kurisu hoiuala (Pihla-Kurisu loodusala)
- Järise hoiuala (Järise loodusala)
- Tahula-Reo hoiuala (Tahula-Reo loodusala) 
- Kura kurgu hoiuala; Vesitükimaa hoiuala; Vesitükimaa laiud (Vesitükimaa loodusala)
- Lihula maastikukaitseala; Lihula hoiuala; Hälvati väike-konnakotka püsielupaik (Lihula loodusala)
- Ehmja-Turvalepa hoiuala (Ehmja-Turvalepa loodusala) 
- Vormsi maastikukaitseala; Vormsi osa Väinamere hoiualast (Väinamere loodusala)
- Silma looduskaitseala (koos laiendustega Saare, Tahu, Kapa, Saunja ja osa Salajõe hoiualast); Karjatsimere hoiuala (Väinamere loodusala)

Hange avaldatud 31.10.2013 (hanke nr 145377)
- Ehmja-Turvalepa hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
- Käntu-Kastja hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
- Lihula maastikukaitseala ja Lihula hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
- Ruhnu hoiuala elupaigatüüpide ja kaitstavate haudelinnuliikide inventuuri ning kaitsekorralduskava koostamine
- Silma looduskaitseala ja Karjatsimere hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
- Suursoo-Leidissoo hoiuala, Leidissoo looduskaitseala ja Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
- Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ning Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa kaitsekorralduskava koostamine
 
Põlva-Valga-Võru regioon

Hange avaldatud avaldatud 05.07.2013 (hanke nr 143147)
- Meelva maastikukaitseala (Meelva loodusala)
- Meenikunno looduskaitseala (Meenikunno loodus- ja linnuala)

Hange avaldatud 31.10.2013 (hanke nr 145377)
- Ohepalu looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine
- Meenikunno looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine

Pärnu-Viljandi regioon

Hange avaldatud avaldatud 05.07.2013 (hanke nr 143147)
- Kihnu hoiuala; Kihnu laidude looduskaitseala; Linaküla meri-pungsambla püsielupaik (Kihnu loodusala)
- Sorgu looduskaitseala (Sorgu loodusala)
- Kikepera hoiuala; Kalda, Kivilaane, Katkusoo, Mölke, Kaskealuse, Pöörikaasiku, Reinse, Vennissaare ja Kauni metsise püsielupaigad; Saessaare kaljukotka püsielupaik; Sutesoo must-toonekure püsielupaik; Saessaare kanakulli püsielupaik (Kikepera projekteeritav looduskaitseala)
- Kaisma hoiuala; Kaisma metsise püsielupaik; Kurelepa must-toonekure püsielupaik (Kaisma loodusala)
- Tündre looduskaitseala; Paluora puistud; Tündre metsise püsielupaik; Paanikse metsise püsielupaik (Tündre loodusala)
- Tõhela-Ermistu hoiuala; Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaik; Seliste kassikaku püsielupaik; Seliste merikotka püsielupaik (Tõhela-Ermistu loodusala)
- Pärnu jõe hoiuala; Reiu jõe hoiuala (Pärnu jõe loodusala, Reiu jõe loodusala)
- Allikukivi koobaste ja allikate looduskaitseala (Allikukivi loodusala)
- Valgeranna hoiuala (Valgeranna loodusala)
- Lindi hoiuala; Pottsepa must-toonekure püsielupaik (Lindi loodusala)

Hange avaldatud 31.10.2013 (hanke nr 145377)
- Kihnu loodusala kaitsekorralduskava koostamine
- Tõhela-Ermistu loodusala kaitsekorralduskava koostamine
- Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava koostamine

Programmi 2013. aasta kaitsekorralduskavade koostamiseks kinnitatud „Keskkonnaministri 29. septembri 2009 käskkirja nr 1568 „Programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ kehtestamine ning programmi elluviija volituse andmine“ lisa muutmine ja 2013. aasta tegevuskava ning eelarve kehtestamine” 18.03.2013 käskkirjaga nr 254 lisa 1.