Kaitsekorralduskavade 2014. aastal

Prindi

Täpne info tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega riigihangete registris.

Harju-Järva-Rapla regioon

Hange avaldatud 16.04.2014 (hanke nr 150680

- Ülgase looduskaitseala (Ülgase loodusala)
- Laukesoo looduskaitseala; Virla ja Saarevälja metsise püsielupaik (Laukesoo loodusala)

Hiiu-Lääne-Saare regioon

Hange avaldatud 16.04.2014 (hanke nr 150680

- Järise hoiuala (Järise loodusala)
- Tahula-Reo hoiuala (Tahula-Reo loodusala)
- Vanamõisa lahe hoiuala (osa Vanamõisa linnu- ning loodusalast)
- Vesitükimaa laiud; Vesitükimaa hoiuala; Kura kurgu hoiuala (Vesitükimaa loodusala)

Põlva-Valga-Võru regioon

Hange avaldatud 16.04.2014 (hanke nr 150680)

- Meelva maastikukaitseala (Meelva loodus- ja linnuala)

Pärnu-Viljandi regioon

Hange avaldatud 16.04.2014 (hanke nr 150680

- Tõhela-Ermistu hoiuala; Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaik; Seliste kassikaku püsielupaik; Seliste merikotka püsielupaik (Tõhela-Ermistu loodusala)

Viru regioon

Hange avaldatud 16.04.2014 (hanke nr 150680

- Ilmandu  hoiuala (projekteeritav Ilmandu looduskaitseala)
- Sahmeni hoiuala (Sahmeni loodusala)

Programmi 2013. aasta kaitsekorralduskavade koostamiseks kinnitatud „Keskkonnaministri 29. septembri 2009 käskkirja nr 1568 „Programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ kehtestamine ning programmi elluviija volituse andmine“ lisa muutmine ja 2013. aasta tegevuskava ning eelarve kehtestamine” 18.03.2013 käskkirjaga nr 254 lisa 1.