Liikide kaitse tegevuskavad 2012. aastal

Prindi

Täpne info tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega Keskkonnaameti kodulehel ja riigihangete registris.

Taimed, hange avaldatud 30.09.2012 (hanke info)
- pehme koeratubakas
- ahtalehine kareputk
- mägi-piimputk
- kuivade elupaikade taimed (palu-liivkann, aasnelk, harilik käokuld, võsu-liivsibul, sale haguhein, liiv-esparsett, karvane lipphernes, palu-põisrohi)
- kollad (mets- ja nõmm-vareskold, harilik ungrukold, karukold)
- harilik kobarpea
- rootsi kukits

Kalad, hange avaldatud 29.08.2012 (hanke info)
- harjus
- hink
- võldas
- vingerjas
- jõesilm

Imetajad, hange avaldatud 13.06.2012 (hanke info)
- saarmas
- lendorav

Kahepaiksed, hange avaldatud 10.09.2012 (hanke info)
- rohe-kärnkonn
- rohu- ja rabakonn
- tiigi- ja järvekonn
- harivesilik

Putukad, hange avaldatud 02.07.2012 (hanke info)
- pronkskõrsik
- lammiöölane
- mustlaik-apollo
- põhja-tõmmusilmik

Samblad, hange avaldatud 19.07.2012 (hanke info)
- suur-paelsammal
- kurruline tuhmik
- meri-pungalsammal
- vesi-kiilsirbik
- tömbilehine tiivik
- kolmis-seligeeria
- perekond Turbasammal

Linnud, hange avaldatud 04.09.2012 (hanke info)
- rohunepp
- tiirud (räusk-, tutt-, rand-, ja jõgi- ja väiketiir
- laanepüü
- mustviires
- väike-kärbsenäpp
- punaselg-õgija

Programmi 2012. aasta tegevuskava liigi tegevuskavade koostamiseks kinnitatud Keskkonnaministri 29. septembri 2009 käskkirja nr 1568 "Programmi "Kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks" kehtestamine ning programmi elluviija volituse andmine" lisa muutmine ja 2012. aasta tegevuskava ning eelarve kehtestamine" 27.01.2012 käskkirjaga nr 85 lisa 2.