Liikide kaitse tegevuskavad 2013. aastal

Prindi

Täpne info tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega Keskkonnaameti kodulehel ja riigihangete registris.

Linnud, hange avaldatud 09.05.2013 (hanke nr 142217)
- must-toonekurg
- niidurüdi
- sookurg
- tutkas
- väike-konnakotkas
- väike-laukhani

Taimed, hange avaldatud 19.04.2013 (hanke nr 142202)
- ahtalehine kareputk
- mägi-piimputk

Putukad, hange avaldatud 19.04.2013 (hanke nr 138692)
- pronkskõrsik
- lammiöölane
- mustlaik-apollo
- põhja-tõmmusilmik

Programmi 2013. aasta tegevuskava koostamiseks kinnitatud „Keskkonnaministri 29. septembri 2009 käskkirja nr 1568 „Programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ kehtestamine ning programmi elluviija volituse andmine“ lisa muutmine ja 2013. aasta tegevuskava ning eelarve kehtestamine” 18.03.2013 käskkirjaga nr 254 lisa 2.