Alam-Pedja looduskaitseala

Prindi

Alam-Pedja on suurte soode, märgade metsade ja lammide ning looklevate jõgedega piirkond. Siinne ala võeti looduskaitse alla 1994.aastal. Kaitseala pindala on 34220 ha. See ulatuslik loodusala jääb Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna piirialadele.

Kaitseala asub Võrtsjärve nõos, veel umbes 7500-10000 aastat tagasi oli praegune soomaastik suures osas kaetud veega. Praeguseks on endine järvenõgu soostunud ja vesi voolab mitmete jõgede kaudu Peipsi poole. Kaitsealal on 12 vooluveekogu kogupikkusega 141 km. Neist pikimad on Pedja jõgi, Põltsamaa jõgi ja Emajõgi. Lisaks neile on veel 74 vanajõge, vanajõe sängi ning oja. Suurvee ajal väljuvad jõed voolusängidest ja võivad eriti veerohketel aastatel uputada ligi kolmandiku kaitsealast. Jõgede vahele jäävad inimtegevusest peaaegu puutumata sood, lammialad ja märjad metsad.

Kaitsealal on 9 piiranguvööndit, 25 sihtkaitsevööndit. Neli loodusreservaati- Karisto, Peterna, Tõllassaare ja Võiviku, on inimese poolt jäetud omasoodu arenema.

Alam-Pedja looduskaitsealal on loodushuvilistele ettevalmistatud kolm rada: Selli-Sillaotsa õpperada ja Kirna matkarada ning Põltsamaa-Kärevere veerada.

Alam-Pedja looduskaitseala väärtustega saab tutvuda ka Kirna Õppekeskuses Jürikülas asuva ekspositsiooni abil. Õppekeskuses tegutsevad Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Alam-Pedja looduskeskus ja Eesti Kaitseliidu Jõgeva malev.