Viidumäe looduskaitseala

Prindi

Viidumäe looduskaitseala asub Lääne-Saaremaa kõrgustiku edelaserval. See kõrgustik on Saaremaa kõige kõrgem ja vanem osa, mis hakkas veest kerkima umbes 10 500 aastat tagasi ja mis praegu ulatub kuni 58 m üle merepinna. Järgnevate aastatuhandete vältel voolisid ümbritsevad veed moreense päritoluga seljakust välja tänase Viidumäe, kus kõige olulisemaks pinnavormiks on omaaegne ranna-astang. Astang on Viidumäe piires üle 10 km pikk, suhtelise kõrgusega jalamilt laeni kuni 18 m. Astangust kõrgem osa ja temast madalamad allikalised alad erinevad omavahel paljude tingimuste poolest ja tänu sellele on Viidumäel elupaiku ja kasvukohti suurele hulgale erinevate nõudlustega liikidele. Viidumäe võtmesõnaks ongi suur looduslik mitmekesisus.

Viidumäe metsades, soodes ja niitudel hakkas looduseuurijatele kõigepealt silma kohalik taimeriik. Praeguseks on siin teada ligi 700 soontaimeliiki, nende seas 59 kaitsealust haruldust. Üle 40 aasta tagasi rajatud looduskaitseala on aga tänaseks igakülgselt uuritud ja selle käigus leitud väga palju erinevate elustikurühmade esindajaid, näiteks 675 suurliblikaliiki, 660 seeneliiki, üle 200 ämblikuliigi, 91 haudelinnuliiki, üle 230 sambla- ja üle 230 samblikuliigi.