Prindi

2016. aasta metsaistutusmaterjali turustamise kokkuvõte
2016. aasta  kultiveerimismaterjali turustamise kokkuvõte  on koostatud registreeritud kultiveerimismaterjali tarnijate aruannete ja sisse- ning väljaveo teatiste põhjal 01.03.2017 seisuga. Kokkuvõttes ei ole kajastatud ümberistutamiseks (koolitamiseks) kasutatud puutaimed. Tutvu kokkuvõttega