Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatis

Prindi

Raieõiguse või metsamaterjali müüja ja raieõiguse või metsamaterjali ostja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta teatise. Teatis tuleb esitada müügi- või ostutehingu sooritamise kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile väljastusteatega tähtkirjaga, digitaalallkirjaga varustatud e-kirjaga või e-maksuameti kaudu.

Teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit metsamaterjali aastas.

Õigusaktid

Foto: Mikk Männiste