Välisõhu kvaliteet

Prindi

Üks tähtsamatest elu eksisteerimise alustest on välisõhk, mille kvaliteedist sõltub ka inimeste tervis.

Välisõhu kvaliteeti halvendatakse nii keemiliselt (saasteained) kui füüsikaliselt (müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus jne). Need põhjustavad

  • kliimamuutusi
  • keskkonna hapestumist
  • osoonikihi kahanemist
  • õhukvaliteedi halvenemist
  • kahjustusi inimeste tervisele ja looduskeskkonnale.

Eestis on peamisteks saasteallikateks

  • elektrijaamad
  • katlamajad ja lokaalküte (ahjude/kaminate kütmine üksikmajapidamistes)
  • tööstus
  • transprodivahendid (sh naftasaaduste laadimisel tanklates ja terminalides)
  • põllumajandus.

Muuga sadama piirkonnas mõõdavad välisõhku e-ninad, mis annavad ebameeldiva lõhna häiringust koheselt teada vastavatele asutustele. Foto: Muuga sadam

Lisaks jõuab saastunud õhk meile ka naaberriikidest.

Meie õhu kaitseks on välja antud hulganisti õigusakte, neist olulisim on „Atmosfääriõhu kaitse seadus" (edaspidi AÕKS). Selle peaeesmärk on hea välisõhu kvaliteediga kohtades taseme säilitamine ja teistes kohtades kvaliteedi parandamine. Seadus reguleerib tegevust, millega kaasneb välisõhu keemiline (erinevad saasteained) või füüsikaline mõjutamine, osoonikihi kahjustamine või kliimamuutust põhjustavate tegurite ilmnemine. Seaduse mõistes on välisõhk troposfääri (atmosfääri kõige alumise kihi) hooneväline õhk, välja arvatud õhk (hoonevälises) töökeskkonnas.

Lisainfot välisõhukaitse teemal saab ka Keskkonnaministeeriumi veebilehelt.