Lahemaa juubeliaasta konverents/ International conference of Lahemaa National Park

Prindi

06.10.2016

6.-8. oktoobril 2016. aastal toimub Palmse mõisas  Lahemaa Rahvuspargi 45. aastapäeva tähistav rahvusvaheline konverents  „Kogukonnad, kultuurmaastikud ja pärand“.

Pärandikaitse keskseks teemaks on viimasel aastakümnel kujunenud kogukond kui pärandi valdaja ja haldaja, identiteedi hoidja ning peamine pärandi säilitaja. Käesolev konverents käsitleb kultuuripärandi ja kultuurmaastike püsimist. Selle võtmeteguriks on kohalik kogukond ning jätkusuutlik majandamine. 

Konverentsi korraldab Keskkonnaamet koostöös Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli ja ICOMOS Eestiga. Konverentsile on kutsutud oma ala tippspetsialistid, kellel on nii teoreetilised teadmised kui ka praktiline kogemus pärandikaitse vallas, samuti kohaliku kogukonna liikmed ja praktikud.

Konverentsi ajal on Palmses võimalik näha Toomas Tuule fotonäitust "Lahemaa mehed ja meri" ja Aarne Kaasiku fotonäitust "Lahemaa".

Konverentsile on vajalik eelnev registreerumine. Registreeri ennast siin hiljemalt 3. oktoobriks.

Konverentsi töökeelteks on eesti, inglise ja vene. Tagatud on sünkroontõlge. Konverentsi loengutest ning paneelist tehakse veebiülekanne.


Environmental Board of Estonia in cooperation with Estonian University of Life Sciences, Estonian Academy of Arts and ICOMOS Estonia organises international conference “Local communities, cultural heritage and landscapes“ on 6.-8. October 2016 in Lahemaa National Park manors and villages.

The conference is dedicated to Lahemaa National Park’s 45th anniversary. During the conference we are dealing with current issues of heritage management in theory and practice. Key speakers are discussing theoretical questions of heritage protection, international systems and practices in the field of heritage management, key issues of empowerment of local communities. Workshops are concentrated on concrete cases of management of cultural landscapes and community involvement. The participants of this conference are experts in the field, heritage practitioners and members of local communities of protected areas.

During the conference you can see exhibitions of the photographers Toomas Tuul - "Lahemaa men and sea" and long-time Lahemaa NP director Arne Kaasik "Lahemaa".

Languages of the conference are Estonian, English and Russian. Simultaneous translation is provided.

Registration via this web page.

 

Kohalikud külamehed parandavad aastal 2012 nendesamade Altja võrgukuuride katuseid, mis restaureeriti Lahemaa rahvuspargi loomisel/ Local fishermen repairing in the year 2012 the roofs of Altja netsheds - first buildings to be restored on the coastline of the Soviet borderzone. Foto: Toomas Tuul


Programm/ Programme

6. oktoober/6th of October

Palmse manor, Palmse mõis, aidahoone konverentsisaal/conference hall

9.30-10.00 registreerimine, hommikukohv/registration, coffee

10.00

Tervitussõnad/Welcome speeches

Kalev Sepp, Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) asepresident/Vice President of IUCN

Andres Onemar, Keskkonnaameti peadirektor/Director General of Environmental Board

Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor/Director General of Heritage Board

10.20-13.00

Kultuuripärand ja kohalikud kogukonnad/ Cultural heritage and communities

moderaator/moderator Artur Talvik, Riigikogu, Tapurla (Parliament of Estonia, Tapurla village)

Dr Riin Alatalu, ICOMOS Eesti/Estonia. Maailmapärandi ja kohaliku pärandi kaitse/Protection of World heritage, protection of local heritage 

Dr Peter Bille Larsen, IUCN, Luzern University. Community-based heritage protection/Kogukonnakeskne pärandikaitse

Mrs Ave Paulus, Keskkonnaamet/Environmental Board of Estonia Kultuuripärandi kaitse holistlik kontseptsioon  - Lahemaa rahvuspark 45/Holistic approach to cultural heritage protection - Lahemaa NP 45

Mrs Yelena Shatkovskaya,  Kenozero NP, Russia.  Kultuurmaastike kaitse korraldamine Kenozero RP 25 näitel/Cultural heritage protection in Kenozero National Park

Mr Ülar Mark, Eesti Arhitektide Liit/Union of Architects, Natturi village. Kohalikud, arhitektid, pärand/Locals, architects and heritage

13.00-14.00 lunch/lõuna  Palmse manor, Palmse mõis, kõrtsihoone

14.00-16.30

Palmse manor, Palmse mõis, aidahoone konverentsisaal/conference hall

moderaator/moderator Siim Raie Muinsuskaitseamet /Heritage Board

Mr Marti Hääl,  Juminda poolsaare Selts, Tammistu village. Kogukonnakeskne pärandikaitse Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduses/ Community-based heritage protection - challenges of heritage management in Lahemaa NP

Ms Manana Tevzadze, Blue Shield Georgia. "Emergence of Cultural Heritage Civil Society in Georgia" Successes and Challenges of grass roots initiatives in heritage sector/ Kultuuripärandi kaitse rohujuure tasandil - kultuuripärandikogukonna teke Georgias

Mr Oliver Orro, Eesti Kunstiakadeeemia/Estonian Academy of Arts. Mis muutub pärandiks? Pärandiloome mehhanismidest riiklikult kaitstava pärandi näitel/What becomes heritage?

Mrs Svetlana Beglova, Machaon International. Project "Wooden architecture in cultural landscape: new challenges in modern world"/Projekt "Puitarhitektuur kultuurmaastikus - kaasaja väljakutsed"

Dr Viktor Iandovski. Moskva Restaureerimisinstituut. Kenozero RP puitarhitektuuri pärlid - tsässonad ning nende restaureerimine/ Wooden churches of Kenozero NP and their restoration

Mr Artur Talvik, Riigikogu/Parliament of Estonia, Tapurla village. Millest me räägime, kui me räägime kogukonnast ? About whom we are talking about, when talking about the Community?

16.30-17.00 kohvipaus/coffee table

17.00 Ümarlaud/ Round table, moderaator/moderaator Riin Alatalu, ICOMOS Estonia

Kuidas tagada kogukonnakeskne pärandikaitse/ How to promote community-centered heritage protection?

19.00 Palmse manor, Palmse mõis, main building/härrastemaja

Keskkonnaameti peadirektori Andres Onemari pidulik vastuvõtt/ Official reception of the Director General of the Environmental Board of Estonia Andres Onemar

Keskkonnaministri Marko Pomerantsi tervituskõne/ Welcome speech of the minister of the Environment Marko Pomerants

20.30 Kärt Tominga väike õhtukontsert/Small evening concert of Kärt Tomingas

klaveril/piano Külli-Katri Esken

7. oktoober/ 7th of October

9.00-13.00 Palmse manor, Palmse mõis, konverentsikeskus/conference hall
Pärandkultuurmaastike majandamine/Management of cultural landscapes
Moderaatorid/moderators: Heidrun Fammler BEF, Kalev Sepp, Eesti Maaülikool

Prof Hannes Palang, Tallinna Ülikool/Tallinn University. Sustainable futures for Europe’s heritage in cultural landscapes

Ms Maria Semm, Prof Kalev Sepp. Eesti Maaülikool/University of Life Sciences. Lahemaa pärandkultuurmaastike kaitsekorraldus&/ Protection and management of agricultural landscapes of Lahemaa National Park.

Kohvipaus/ Coffee Break

Dr Jonathan Porter, UK, Countryscape. Cultural landscapes, sustainability and new modes of governance 

Dr. Anda Ruskule,BEF Latvia. VivaGrass projekt ja selle tähtsus./Good practice on vibale grassland management

Prof Steven Hall, University of Lincoln, UK. Livestock breeds and cultural landscapes in Britain. Emeritus professor of animal science

13.00-14.00 lõuna Palmse kõrtsis/ lunch in Palmse tavern

14.00 -16.00
Dr Rudolf Helbling, St Gallen Univeristy, Pastorizia Alpina. Family companies and sustainable management of cultural landscapes/Perefirmad – jätkusuutlik pärandmaastike hooldus. 

Mrs Kaja Lotman, Keskkonnaamet/Environmental Board of Estonia. Management of cultural landscapes in Estonian National parks, Kultuurmaastike hooldus Eesti rahvusparkides. 

Mr Ennu Tšernjavski. Vanaküla, Aaviku farm Põlistõud ja metsamajandus - hobused/ Native breeds and forestry - horses

Mrs Imbi Jäetma. Kolga, Sae farm. Põlistõud ja maahooldus - maalambad/ Native breeds and management of grasslands - sheep

Kohvipaus/ Coffee Break

16.30-18.00
Ümarlaud: Kuidas tagada pärandkultuurmaastike jätkusuutlikus – uued võimalused

Round table discussion: How to quarantee sustainable management of agricultural landscapes – new challanges.
 

19.00 Rahvuslik õhtueine Palmse kõrtsis/National dishes in Palmse tavern

20.00 Lahemaa Rahwamuusikud võtavad tuurid üles/ Lahemaa Rahwamuusikud make us dance

8. oktoober: väliseminarid/field trips

9.30-16.00

3 erinevat teemat/ 3 different themes:

1. Ehituspärand ja elustiil/ Built heritage and lifestyle

Palmse - Illumäe - Altja - Pedassaare - Võsu - Käsmu - Palmse

Rännakut juhivad Ave Paulus ja Leele Välja.

2. Põllumajandusmaastikud/ Agricultural landscapes

Palmse - Võhma (Diana Pärna) - Uuri küla (Imbi Jäetma) - Vanaküla (Ennu Tšernjavski) - Palmse

Rännakut juhib Kalev Sepp.

3. Kohalike kogukondade algatused/ Local communities Initiatives

Palmse - Hara - Tapurla - Juminda - Leesi - Palmse

Rännakut juhivad Artur Talvik ja Riin Alatalu.


Lisainfo/ Additional information:
Kalev Sepp, Estonian University of Life Sciences, IUCN, kalev dot sepp at emu dot ee
Riin Alatalu, Estonian Academy of Arts, ICOMOS Estonia, riin dot alatalu at artun dot ee 
Ave Paulus, Environmental Board, ICOMOS Estonia, ave dot paulus at keskkonnaamet dot ee

Fotodel/on Photos (by Toomas Tuul):

ülemine/upper - Lahemaa Sae talu maalambad, lapsed ja Maremmo-Abruzzo karjakoer

                          The estonian native sheep in Lahemaa Sae farm

alumine/down - Leesi koguduse inimesed

                People of Leesi congregation