Lahemaa rahvuspark tähistab 45. sünnipäeva!

Prindi

Tänavu tähistab Lahemaa rahvuspark oma 45. sünnipäeva.
Rahvuspargi moodustamine 1. juunil 1971. a oli oluline rajajoon Eesti looduskaitse ajaloos, kuna loodud rahvuspark oli esimene omataoline tolleaegses kaitsealade süsteemis ning selle asutamisel lähtuti rahvusvahelistest põhimõtetest. Rahvusvahelise looduskaitseliidu seisukohtadest lähtuvalt seati rahvuspargi eesmärkideks väärtuslike ning piirkonnale iseloomulike maastike, ökosüsteemide, rahvusliku kultuuripärandi ja muinsusobjektide kaitse, uurimine, ennistamine ja tutvustamine. Arvestades loomisaegset poliitilist olukorda, oli rahvuspargil oluline osa Eesti rahvusliku identiteedi hoidmisel. Lahemaa rahvuspargi loomise eestvedajad olid loodushoiu ja rahvuskultuuri edendaja Jaan Eilart ja tollase valitsusjuhi asetäitja Edgar Tõnurist.

Lahemaa rahvuspargi olulisemaks väärtuseks on suur maastikuline, looduslik ja kultuuriline mitmekesisus. Peaaegu 90% rahvuspargi pindalast hõlmavad metsa-, soo-, niidu-, ranniku- ja mereökosüsteemid. Tähelepanuväärne Lahemaa maastikus on klint, mis loodusliku lahkmejoonena eraldab liigestatud rannajoonega rannikumadaliku paetasandikest. Asustusajalooliselt eraldab klint rannikul paiknevad ridakülad hajaasustusega sisemaaküladest. Siinne muinas- ja mõisaajast säilinud ajaloopärand on rikkalik.


1. juunil kell 14.00 tähistame Eesti vanima ja suurima rahvuspargi, Lahemaa rahvuspargi 45. sünnipäeva Palmses, Lahemaa looduskeskuses.

Lahemaa rahvuspargi kauaaegne direktor Arne Kaasik tegi rahvuspargile sünnipäevaks hindamatu kingituse – ligi 20 000 slaidist koosneva isikliku fotokogu. Lisaks kinkis Kaasik mitmeid teisi rahvuspargi ja looduskaitse ajalooga seotud materjale. Arne Kaasik on alates 1972. aastast pühendanud end Lahemaa rahvuspargi edendamisele, andes olulise panuse Eesti looduskaitse arengusse. Arne Kaasik on ka suurepärane loodusfotograaf, kes on teinud isikunäitusi, võitnud auhindu konkurssidel ning andnud välja mitmeid fotoalbumeid. Rahvuspargile kingitud fotokogu on peegeldus rahvuspargi püsiväärtustest ajas – loodusest, maastikest ja kultuurist, ning inimestest, kes on rahvusparki kujundanud.

Lahemaa looduskeskuses on võimalik tutvuda püsinäitusega Lahemaa loodus- ja kultuuriloost ning näha killukest ülevaadet Arne Kaasiku fotokogust.

Juubeli tähistamisele on oodatud kõik Lahemaa rahvuspargi arengu edendajad ja eestvedajad.

Lisainfo ja üritusele registreerimine (kuni 31. maini): Maret Vildak, Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist, maret dot vildak at keskkonnaamet dot ee, 554 4646