Publikatsioonid kiirguse valdkonnas

Prindi

1. Kalam, J. Sissejuhatus kiirguste valda, Tallinn, 1996, 16 lk.

2. Realo, E., Viik, T. Kiirguskaitse sõnastik. Inglise-eesti & eesti-inglise. Radiation protection glossary. English-Estonian & Estonian-English, Tartu, 1997, 96 lk.

3. Kalam, J. Eesti Kiirguskeskus, Tallinn, 1998, 20 lk. Kiirguskeskust tutvustav brošüür.

4. Viik, T. Elu ioniseeriva kiirgusega, Tallinn, 1998, 16 lk. Autor Tõnu Viik püüab selgitada nõrkade kiirgusdooside mõju organismidele, organitele ja kudedele. Saame teada, milliseid doose peetakse nõrkadeks ja kuidas need nõrgad doosid võivad käivitada eneseremondi mehhanismi, samuti saab lugeja koos autoriga arutleda, milliste riskidega kiirguste vallas puutub kokku inimkond tervikuna ja iga indiviid eraldi.

5. Kööp, T. Looduslik radioaktiivsus arvudes, Tallinn, 1999, 18 lk. Autor Toomas Kööp esitab palju arvandmeid (nagu ka pealkirjast järeldada võib), kuid brošüür on kergesti loetav ja mõeldud laiale huviliste ringile. On ju radioaktiivsus meie kaaslaseks sünnist surmani ning selleks, et mitte mõttetult karta vōi hulljulgelt hoolimatu olla, tasub meie ümbritseva keskkonna kohta teada ioniseerivaid kiirgusi iseloomustavaid fakte.

6. Pahapill, L. Radoon hoonetes, Tallinn, 1999, 22 lk. Brošüür käsitleb seda osa meid ümbritsevast kiirgusest, mis moodustab tavakodaniku poolt saadavast kiirgusdoosist üle poole. Autor Lia Pahapill on uurinud radooniga seonduvaid probleeme Eestis juba aastaid ning käesolevas raamatukeses pühendab peatähelepanu radoonile hoonetes, s.t. seal, kus me veedame suurema osa ajast: kodudes ja tööpaikades.

7. Maremäe, E., Tankler, H., Putnik, H., Maalmann, I. Historical Survey of Nuclear Non-Proliferation in Estonia, 1946-1995. 2003, 56 lk. Raport annab ajaloolise ülevaate kahest Eestis tegutsenud tuumaobjektist – Sillamäe uraanitehasest ja Paldiski allveelaevnike õppekeskusest.

8. Maremäe, E., Tankler, H., Putnik, H., Maalmann, I. Tuumarelvade leviku tõkestamisega seotud probleemidest Eestis. Ajalooline ülevaade 1946-1995. Raport annab ajaloolise ülevaate kahest Eestis tegutsenud tuumaobjektist – Sillamäe uraanitehasest ja Paldiski allveelaevnike õppekeskusest.

9. Pahapill, L., Rulkov, A., Rajamäe, R., Åkerblom, G. Radon in Estonian dwellings. Results from a National Radon Survey. 2003, 19 lk. Eestikeelne kokkuvõte. Raport on ilmunud Rootsi Kiirguskaitse Instituudi (SSI) publikatsioonina SSI Rapport 2003:16 (täistekst)

10. Kiirguskeskus 10. Kiirguskeskuse kümnenda sünnipäeva puhul koostatud raamat, mis kajastab kiirguskaitse arenguid taasiseseisvunud Eesti Vabariigis, teeb kokkuvõtteid Kiirguskeskuse kümnest tööaastast ning vaatab ka tulevikku. Tallinn 2006, 128 lk. 

11. Radoon. Looduslik risk sinu tervisele, Tallinn, 2004. eesti keeles / vene keeles

12. Ioniseeriv kiirgus. Inimene kiirgusväljas. Käitumine kiirgushädaolukorras, Tallinn, 2004. eesti keeles / vene keeles

13. Radooniohutu elamu, Tallinn, 2004, 10 lk. Koostaja Endel Jõgioja.

14. Kiirgus, inimesed ja keskkond. Ülevaade ioniseerivast kiirgusest, selle mõjudest, kasutamisest ja ohutu kasutamise tagamise meetmetest. 2006, 80 lk.

15. Kiirguskeskuse teabelehed: oktoober 2006, jaanuar 2007, aprill 2007, september 2007, jaanuar 2008, märts 2008, juuni 2008, oktoober 2008, detsember 2008