Keskkonnaosakond

Keskkonnaosakonna peaspetsialistide töövaldkonnad:

Milvi Aun – põllumajanduse ja nitraaditundliku ala temaatika, veemajanduskavade rakendamise üldkoordinatsioon
Imre Banyasz – kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahjustavate ainete piiramine, mootorikütuse säästlikkuse kontrollimine
Kadri Haamer – ohtlikud ained veekeskkonnas, jääkreostus, põhjaveemenetlused
Rebeka Hansen-Vera – põhjavee valdkonna koordineerimine, põhjaveemenetlused, veemajanduskavade temaatika
Kätlin Juuram – heitvesi, operatiivseire programm, veemajanduskavade temaatika
Arthur Kivi – välisõhu kaitse koordineerimine
Elina Leiner – paisutamise ja kalapääsude teema koordineerimine, avalikkuse kaasamine, veemajanduskavade temaatika
Kaari Männikus-Nilson – merekeskkond, sh vee erikasutusloa menetlused
Irma Pakkonen – keskkonnamõju hindamine, ruumiline planeerimine, keskkonnavastutus
Vivian Uibo – keskkonnalubade infosüsteemi peakasutaja, KOTKAS projekti KeA poolne projektijuht
Triin Mägi – veevaldkonna üldkoordinatsioon
Kristiina Välik - Norra veemudelite projekti KeA poolne koordinaator

Otsi kontaktide seast.

Nimi Amet Osakond Kontakt
Rein Kalle juhataja Keskkonnaosakond rein dot kalle at keskkonnaamet dot ee
799 0901, 506 3384
Vivian Uibo nõunik Keskkonnaosakond vivian dot uibo at keskkonnaamet dot ee
730 2251, 5052687
teenistussuhe peatatud keskkonnakorralduse peaspetsialist Keskkonnaosakond
Irma Pakkonen keskkonnakorralduse peaspetsialist Keskkonnaosakond irma dot pakkonen at keskkonnaamet dot ee
680 7403
Imre Banyasz kliima peaspetsialist Keskkonnaosakond imre dot banyasz at keskkonnaamet dot ee
680 7414
Milvi Aun veemajanduse koordinaator Keskkonnaosakond milvi dot aun at keskkonnaamet dot ee
384 8686, 5054935
Kätlin Juuram veemajanduse koordinaator Keskkonnaosakond katlin dot juuram at keskkonnaamet dot ee
750 0450
Elina Leiner veemajanduse koordinaator Keskkonnaosakond elina dot leiner at keskkonnaamet dot ee
4477 387, 5689 8533
Mariina Hiiob vee peaspetsialist-koordinaator Keskkonnaosakond
roteerunud
Triin Mägi vee peaspetsialist-koordinaator Keskkonnaosakond triin dot magi at keskkonnaamet dot ee
733 4161, 56916554
Kadri Haamer vee peaspetsialist Keskkonnaosakond kadri dot haamer at keskkonnaamet dot ee
680 7420
Rebeka Hansen-Vera vee peaspetsialist Keskkonnaosakond rebeka dot hansen-vera at keskkonnaamet dot ee
680 7451
Kaari Männikus-Nilson vee peaspetsialist Keskkonnaosakond kaari dot mannikus-nilson at keskkonnaamet dot ee
680 7452
Arthur Kivi välisõhu peaspetsialist Keskkonnaosakond arthur dot kivi at keskkonnaamet dot ee
6807423
teenistussuhe peatatud välisõhu peaspetsialist Keskkonnaosakond
Kristiina Välik projektikoordinaator Keskkonnaosakond kristiina dot valik at keskkonnaamet