Kõikide Keskkonnaameti töötajate kontaktid

 

Otsi kontaktide seast.

Nimi Amet Osakond Kontakt
Andres Onemar peadirektor Juhtkond andres dot onemar at keskkonnaamet dot ee
680 7402
Erik Kosenkranius peadirektori asetäitja Juhtkond erik dot kosenkranius at keskkonnaamet dot ee
680 7415, 502 9524
Leelo Kukk peadirektori asetäitja Juhtkond leelo dot kukk at keskkonnaamet dot ee
680 7437, 5559 7705
täitmata ametikoht nõunik sisekontrolli alal Juhtkond
Kaja Lotman nõunik Juhtkond kaja dot lotman at keskkonnaamet dot ee
472 4223, 524 7899
Taimar Ala nõunik Juhtkond taimar dot ala at keskkonnaamet dot ee
680 7418, 5276074
Teet Koitjärv nõunik Juhtkond teet dot koitjarv at keskkonnaamet dot ee
612 8802, 5345 7268
Maiki Lipand sisekommunikatsiooni peaspetsialist Juhtkond maiki dot lipand at keskkonnaamet dot ee
680 7476, 5860 8579
Rainis Uiga kvaliteedi- ja keskkonnajuht Juhtkond rainis dot uiga at keskkonnaamet dot ee
776 2412, 512 9731
Sille Ader pressiesindaja Juhtkond sille dot ader at keskkonnaamet dot ee
680 7440, 57450332
Tea Jänes vee-elustiku spetsialist Hiiu-Lääne-Saare regioon
Teenistussuhe peatatud
Agnes Kurvits juhataja Teenindusosakond agnes dot kurvits at keskkonnaamet dot ee
484 1183
Aimar Rakko juhataja Jahinduse ja vee-elustiku büroo aimar dot rakko at keskkonnaamet dot ee
7302250, 53069104
Emma Krikova juhataja Kompleksloabüroo emma dot krikova at keskkonnaamet dot ee
332 4420, 510 6349
Ena Poltimäe juhataja Lõuna regioon ena dot poltimae at keskkonnaamet dot ee
786 8369, 503 1505
Ilmar Puskar juhataja Kiirgusosakond Ilmar dot Puskar at keskkonnaamet dot ee
6644905, 5266477
Indrek Tuulik juhataja Üldosakond indrek dot tuulik at keskkonnaamet dot ee
680 7425, 522 7002
Jaak Jürgenson juhataja Põhja regioon jaak dot jurgenson at keskkonnaamet dot ee
3324400, 5051086
Kaidi Silm juhataja Maahoolduse büroo kaidi dot silm at keskkonnaamet dot ee
56903361
Karin Muru juhataja Kiirguskaitse büroo karin dot muru at keskkonnaamet dot ee
6644917, 53063562
Maria Karus juhataja Maapõuebüroo maria dot karus at keskkonnaamet dot ee
680 7419, 56688438
Maris Kivistik juhataja Keskkonnahariduse osakond maris dot kivistik at keskkonnaamet dot ee
782 1841, 518 3249
Marju Erit juhataja Liigikaitse büroo marju dot erit at keskkonnaamet dot ee
5649 6373
Monika Lepasson juhataja Kiirgusseire büroo Monika dot Lepasson at keskkonnaamet dot ee
6644923, 56642976
Olav Etverk juhataja Metsaosakond olav dot etverk at keskkonnaamet dot ee
452 7771, 5032190
Olga Kuvatova juhataja Keskkonnatasubüroo olga dot kuvatova at keskkonnaamet dot ee
680 7475, 5854 6457
Reet Siilaberg juhataja Jäätmebüroo reet dot siilaberg at keskkonnaamet dot ee
680 7407, 5884 9116
Rein Kalle juhataja Keskkonnaosakond rein dot kalle at keskkonnaamet dot ee
799 0901, 506 3384
Sulev Vare juhataja Lääne regioon sulev dot vare at keskkonnaamet dot ee
674 4802, 50 69 115
Taavi Tattar juhataja Kaitse planeerimise büroo taavi dot tattar at keskkonnaamet dot ee
7868371, 53306820
Tarvo Roose juhataja Looduskaitseosakond tarvo dot roose at keskkonnaamet dot ee
680 7471, 5780 8023
täitmata ametikoht peaspetsialist Keskkonnatasubüroo
Agu Leivits elurikkuse peaspetsialist Liigikaitse büroo agu dot leivits at keskkonnaamet dot ee
5101175
teenistussuhe peatatud peaspetsialist Keskkonnatasubüroo
Alar Polt kiirgusseire peaspetsialist Kiirgusseire büroo alar dot polt at keskkonnaamet dot ee
6644912, 53035703
Alar Valdmann kompleksloa peaspetsialist Kompleksloabüroo alar dot valdmann at keskkonnaamet dot ee
4724732
Annika Pertman jäätme peaspetsialist Jäätmebüroo annika dot pertman at keskkonnaamet dot ee
56988184
Ave Saarist klienditeeninduse koordinaator Teenindusosakond ave dot saarist at keskkonnaamet dot ee
5304 7121
Cätrin Martinson maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo catrin dot martinson at keskkonnaamet dot ee
447 7389, 58544722
Eleri Laidma juhtivspetsialist Kaitse planeerimise büroo eleri dot laidma at keskkonnaamet dot ee
6807911, 53047558
Ethel Tekkel peaspetsialist Keskkonnatasubüroo ethel dot tekkel at keskkonnaamet dot ee
56893873
teenistussuhe peatatud peaspetsialist Keskkonnatasubüroo
Gunnar Sein maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo gunnar dot sein at keskkonnaamet dot ee
5331 0358
Helen Manguse keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Lõuna regioon helen dot manguse at keskkonnaamet dot ee
7762423, 5034871
Helen Roosimägi hangete peaspetsialist Üldosakond helen dot roosimagi at keskkonnaamet dot ee
57702081
Helen Sõmerik peaspetsialist Keskkonnatasubüroo helen dot somerik at keskkonnaamet dot ee
733 4165
Jaanus Kala nõunik Metsaosakond jaanus dot kala at keskkonnaamet dot ee
7990915, 51 44 510
Jako Niit maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo jako dot niit at keskkonnaamet dot ee
5688 4341
Jan Ruukel maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo jan dot ruukel at keskkonnaamet dot ee
766 9296, 53408012
Jelena Ðubina kiirguskaitse peaspetsialist Kiirguskaitse büroo leena dot subina at keskkonnaamet dot ee
6644914, 53032536
Kaie Kattai maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo kaie dot kattai at keskkonnaamet dot ee
4724227, 53001870
Kaie Sarv maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo kaie dot sarv at keskkonnaamet dot ee
4636836, 5035918
Katrin Kaare jäätme peaspetsialist Jäätmebüroo katrin dot kaare at keskkonnaamet dot ee
680 7421, 5300 0843
Kristel Kilk kiirguskaitse peaspetsialist Kiirguskaitse büroo kristel dot kilk at keskkonnaamet dot ee
664 4922, 58666127
Kristiina Jürisoo maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo kristiina dot jurisoo at keskkonnaamet dot ee
325 8411, 5699 8201
Lembit Miil peaspetsialist Keskkonnatasubüroo lembit dot miil at keskkonnaamet dot ee
56282065
Liis Sipelgas peaspetsialist Keskkonnatasubüroo liis dot sipelgas at keskkonnaamet dot ee
680 7477
teenistussuhe peatatud peaspetsialist Keskkonnatasubüroo
Margit Kuulmann kiirguskaitse peaspetsialist Kiirguskaitse büroo margit dot kuulmann at keskkonnaamet dot ee
664 4908, 5649 9104
Margo Tannik jahinduse peaspetsialist Jahinduse ja vee-elustiku büroo margo dot tannik at keskkonnaamet dot ee
786 8364, 516 0148
Marina Lacis kiirguskaitse peaspetsialist Kiirguskaitse büroo marina dot lacis at keskkonnaamet dot ee
664 4907, 5684 5944
Martin Nurme maapõue peaspetsialist Maapõuebüroo martin dot nurme at keskkonnaamet dot ee
680 7479, 5693 3839
Mihkel Rääk hangete peaspetsialist Üldosakond mihkel dot raak at keskkonnaamet dot ee
680 7431
teenistussuhe peatatud maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo
Nele Saluveer juhtivspetsialist Kaitse planeerimise büroo nele dot saluveer at keskkonnaamet dot ee
447 7386, 56939110
teenistussuhe peatatud maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo
Piret Eensoo keskkonnahariduse peaspetsialist Keskkonnahariduse osakond piret dot eensoo at keskkonnaamet dot ee
3848687, 53065044
Piret Sepp maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo piret dot sepp at keskkonnaamet dot ee
4527760, 53341577
Priit Kukk maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo priit dot kukk at keskkonnaamet dot ee
Ragnar Kapaun maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo ragnar dot kapaun at keskkonnaamet dot ee
56685898
Rein Urman keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Põhja regioon rein dot urman at keskkonnaamet dot ee
6744816, 53090234
Riina Kotter juhtivspetsialist Kaitse planeerimise büroo riina dot kotter at keskkonnaamet dot ee
503 7128
Roland Müür nõunik Looduskaitseosakond roland dot muur at keskkonnaamet dot ee
680 7429
Siiri Koidla kiirguskaitse peaspetsialist Kiirguskaitse büroo siiri dot koidla at keskkonnaamet dot ee
664 4926
Siiri Suursoo nõunik Kiirgusosakond siiri dot suursoo at keskkonnaamet dot ee
Taavi Taavita maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo taavi dot taavita at keskkonnaamet dot ee
452 7762, 5333 8176
Toomas Padjus keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Lääne regioon toomas dot padjus at keskkonnaamet dot ee
447 7382, 5031 447
Uko Rand kiirgusseire peaspetsialist Kiirgusseire büroo uko dot rand at keskkonnaamet dot ee
664 4927, 5860 2302
Urmo Saar maahoolduse spetsialist Maahoolduse büroo urmo dot saar at keskkonnaamet dot ee
452 7774, 5645 5786
Vivian Uibo nõunik Keskkonnaosakond vivian dot uibo at keskkonnaamet dot ee
730 2251, 5052687
Aada Rästa kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo aada dot rasta at keskkonnaamet dot ee
7868362
Aleksander Siimenson jahinduse spetsialist Jahinduse ja vee-elustiku büroo aleksander dot siimenson at keskkonnaamet dot ee
4355617, 53345706
Andres Miller kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo andres dot miller at keskkonnaamet dot ee
5648 0567, 503 6455
Anne-Ly Ferðel keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond anneli dot fersel at keskkonnaamet dot ee
335 0200, 5332 8287
Anni Kurisman kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo anni dot kurisman at keskkonnaamet dot ee
472 4729, 5682 2032
Arlene Allandi kompleksloaspetsialist Kompleksloabüroo arlene dot allandi at keskkonnaamet dot ee
325 8406, 5693 4184
Aulis Saarnits maapõuespetsialist Maapõuebüroo aulis dot saarnits at keskkonnaamet dot ee
6807914, 510 6954
teenistussuhe peatatud keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond
Ülo Tuvi metsanduse peaspetsialist Metsaosakond ulo dot tuvi at keskkonnaamet dot ee
5157103
Christopher-Andre Kontus keskkonnakorralduse spetsialist Põhja regioon christopher-andre dot kontus at keskkonnaamet dot ee
674 4809
Diana Pungar keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond diana dot pungar at keskkonnaamet dot ee
782 1841, 53006696
Eero Piirisalu jäätmespetsialist Jäätmebüroo eero dot piirisalu at keskkonnaamet dot ee
674 4815
Egle Alt keskkonnakorralduse spetsialist Põhja regioon egle dot alt at keskkonnaamet dot ee
3848689
Eia Jakobson labori juhataja Kiirgusseire büroo eia dot jakobson at keskkonnaamet dot ee
6644910, 5282346
Elar Vulla kompleksloaspetsialist Kompleksloabüroo elar dot vulla at keskkonnaamet dot ee
4841177, 53468050
Elina Einaru kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo elina dot einaru at keskkonnaamet dot ee
6744807, 5142474
Elle Puurmann kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo elle dot puurmann at keskkonnaamet dot ee
472 9430, 517 4811
Elo Raspel keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond elo dot raspel at keskkonnaamet dot ee
5341 9205
Enri Uusna keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond enri dot uusna at keskkonnaamet dot ee
53047344
Epp Kuslap maapõuespetsialist Maapõuebüroo epp dot kuslap at keskkonnaamet dot ee
674 4803
Ester Pindmaa keskkonnakorralduse spetsialist Põhja regioon ester dot pindmaa at keskkonnaamet dot ee
3848744
Eve Konsap jäätmespetsialist Jäätmebüroo eve dot konsap at keskkonnaamet dot ee
6807915, 53417916
Görel Grauding jäätmespetsialist Jäätmebüroo gorel dot grauding at keskkonnaamet dot ee
674 4826, 57702007
Gunnar Raun kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo gunnar dot raun at keskkonnaamet dot ee
4576442, 56887157
Harry Kuivkaev maapõuespetsialist Maapõuebüroo harry dot kuivkaev at keskkonnaamet dot ee
674 4804
Heete Ausmeel jahinduse spetsialist Jahinduse ja vee-elustiku büroo heete dot ausmeel at keskkonnaamet dot ee
329 5549, 5688 6919
Helen Kivisild keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond helen dot kivisild at keskkonnaamet dot ee
782 8353, 5251552
Imbi Mets kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo Imbi dot Mets at keskkonnaamet dot ee
3295543
Inge Kiisler arhivaar Teenindusosakond inge dot kiisler at keskkonnaamet dot ee
776 3375, 5326 4864
Ingrid Vinn kompleksloaspetsialist Kompleksloabüroo ingrid dot vinn at keskkonnaamet dot ee
7302247, 5101355
Inna Mihhailova kompleksloaspetsialist Kompleksloabüroo inna dot mihhailova at keskkonnaamet dot ee
332 4416, 506 0897
Irina Sõtðova keskkonnakorralduse spetsialist Põhja regioon irina dot sotsova at keskkonnaamet dot ee
357 2614, 5693 4801
Irma Pakkonen keskkonnakorralduse peaspetsialist Keskkonnaosakond irma dot pakkonen at keskkonnaamet dot ee
680 7403
Ivar Marlen jahinduse spetsialist Jahinduse ja vee-elustiku büroo ivar dot marlen at keskkonnaamet dot ee
4636821, 53040354
Ivo Ojamäe keskkonnakorralduse spetsialist Lõuna regioon ivo dot ojamae at keskkonnaamet dot ee
7302252, 5057438
Jana Galadi kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo jana dot galadi at keskkonnaamet dot ee
447 7379, 57502105
Julia Kropatðeva keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond julia dot kropatseva at keskkonnaamet dot ee
335 0200, 5664 6031
Julia Nestor jäätmespetsialist Jäätmebüroo julia dot nestor at keskkonnaamet dot ee
33 24 426, 56829218
Kadri Kasuk kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo kadri dot kasuk at keskkonnaamet dot ee
7990908
Kadri Paomees kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo kadri dot paomees at keskkonnaamet dot ee
4527764, 53436313
Kairi Dräbtsinskaja kompleksloaspetsialist Kompleksloabüroo kairi dot drabtsinskaja at keskkonnaamet dot ee
435 5619
Kaisa Kivila jäätmespetsialist Jäätmebüroo kaisa dot kivila at keskkonnaamet dot ee
325 8410, 53943367
Kaja Markin jäätmespetsialist Jäätmebüroo kaja dot markin at keskkonnaamet dot ee
674 4825
teenistussuhe peatatud kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo
Katrin Kaldma kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo katrin dot kaldma at keskkonnaamet dot ee
740 6819, 5919 9186
Kätlin Kallas keskkonnakorralduse spetsialist Lääne regioon katlin dot kallas at keskkonnaamet dot ee
452 7761, 53002210
Kerli Kõue keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond kerli dot koue at keskkonnaamet dot ee
56890442
Kerttu Elm kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo kerttu dot elm at keskkonnaamet dot ee
680 7913
Kirsi Loide kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo kirsi dot loide at keskkonnaamet dot ee
4724729, 5682 2032
Krista Kingumets keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond Krista dot Kingumets at keskkonnaamet dot ee
55624391
Kristel Tatsi kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo kristel dot tatsi at keskkonnaamet dot ee
7310310, 5289690
Kristi Pai kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo kristi dot pai at keskkonnaamet dot ee
3848681
Kristiina Tiits kompleksloaspetsialist Kompleksloabüroo kristiina dot tiits at keskkonnaamet dot ee
4841178
Kristo Keevend jäätmespetsialist Jäätmebüroo kristo dot keevend at keskkonnaamet dot ee
3848684
Liggi Namm kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo liggi dot namm at keskkonnaamet dot ee
522 6894
Liis Jääger kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo liis dot jaager at keskkonnaamet dot ee
6744810, 56881147
Liisi Mäeumbaed keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond liisi dot maeumbaed at keskkonnaamet dot ee
463 6834, 5694 5943
Maarika Männil keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond maarika dot mannil at keskkonnaamet dot ee
53285846
Maigi Päären kompleksloaspetsialist Kompleksloabüroo maigi dot paaren at keskkonnaamet dot ee
674 4806, 56960365
Maikel Daniel kompleksloaspetsialist Kompleksloabüroo maikel dot daniel at keskkonnaamet dot ee
6807902, 5044312
täitmata ametikoht jäätmespetsialist Jäätmebüroo
teenistussuhe peatatud keskkonnakorralduse peaspetsialist Keskkonnaosakond
Margit Turb keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond margit dot turb at keskkonnaamet dot ee
7669293, 5186747
Mari Kala keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond mari dot kala at keskkonnaamet dot ee
7990914, 53047565
Marica-Maris Paju kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo maris dot paju at keskkonnaamet dot ee
7407138, 53365805
teenistussuhe peatatud kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo
Marin Varblane maapõuespetsialist Maapõuebüroo marin dot varblane at keskkonnaamet dot ee
435 5621
Maris Sepp keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond maris dot sepp at keskkonnaamet dot ee
452 7766, 53047882
Marja-Liisa Meriste kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo Marja-Liisa dot Meriste at keskkonnaamet dot ee
4477372, 53007063
Marju Kuldmaa maapõuespetsialist Maapõuebüroo Marju dot Kuldmaa at keskkonnaamet dot ee
7762419, 5138740
Marko Angerjärv kaitsekorralduse peaspetsialist Looduskaitseosakond marko dot angerjarv at keskkonnaamet dot ee
730 2246, 5119932
Meelis Suurkask kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo meelis dot suurkask at keskkonnaamet dot ee
5164997
Merike Palginõmm keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond merike dot palginomm at keskkonnaamet dot ee
5340 4486
Merike Rosin kompleksloaspetsialist Kompleksloabüroo
teenistussuhe peatunud
Moonika Aunpuu maapõuespetsialist Maapõuebüroo moonika dot aunpuu at keskkonnaamet dot ee
56980504
teenistussuhe peatatud kaitsekorralduse peaspetsialist Looduskaitseosakond
Nele Sõber keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond nele dot sober at keskkonnaamet dot ee
4778088, 5047219
Peeter Oja jäätmespetsialist Jäätmebüroo peeter dot oja at keskkonnaamet dot ee
4477373
Piret Peeterson jäätmespetsialist Jäätmebüroo piret dot peeterson at keskkonnaamet dot ee
4724733, 53345640
Piret Valge keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond piret dot valge at keskkonnaamet dot ee
733 4162, 527 3340
Reet Kristian keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduse osakond reet dot kristian at keskkonnaamet dot ee
674 4812, 5590 0650
Reet Nemliher maapõuespetsialist Maapõuebüroo Reet dot Nemliher at keskkonnaamet dot ee
6807916, 530 78 839
Reet Reiman kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo reet dot reiman at keskkonnaamet dot ee
6807910
Riina Noormägi kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo riina dot noormagi at keskkonnaamet dot ee
452 7755, 53011732
Riina Vaht kompleksloaspetsialist Kompleksloabüroo riina dot vaht at keskkonnaamet dot ee
332 4404
Sander Laherand kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo sander dot laherand at keskkonnaamet dot ee
5692 7990
Sander Ollik peaspetsialist Üldosakond sander dot ollik at keskkonnaamet dot ee
680 7442, 5699 9699
Siret Punnisk keskkonnakorralduse spetsialist Lõuna regioon siret dot punnisk at keskkonnaamet dot ee
799 0913, 512 8350
Tanel Niklus metsanduse peaspetsialist Metsaosakond tanel dot niklus at keskkonnaamet dot ee
7762414, 5292466
Tanika Ojasild maapõuespetsialist Maapõuebüroo tanika dot ojasild at keskkonnaamet dot ee
56995307
Tõnu Talvi looduskaitse peaspetsialist Liigikaitse büroo tonu dot talvi at keskkonnaamet dot ee
4533916, 5016869
Tea Pärnik jäätmespetsialist Jäätmebüroo tea dot parnik at keskkonnaamet dot ee
7302253
Toomas Kalda keskkonnakorralduse spetsialist Lääne regioon toomas dot kalda at keskkonnaamet dot ee
4477383, 5107975
Triin Amos kaitse planeerimise spetsialist Kaitse planeerimise büroo triin dot amos at keskkonnaamet dot ee
733 4163
Triin Tallinn kompleksloaspetsialist Kompleksloabüroo triin dot tallinn at keskkonnaamet dot ee
674 4817, 56237770
Triinu Lember maapõuespetsialist Maapõuebüroo triinu dot lember at keskkonnaamet dot ee
452 7773, 5682 2097
Uno Treier jahinduse spetsialist Jahinduse ja vee-elustiku büroo uno dot treier at keskkonnaamet dot ee
484 1181, 5149565
Viktoria Burtin maapõuespetsialist Maapõuebüroo viktoria dot burtin at keskkonnaamet dot ee
484 1182
täitmata ametikoht veespetsialist Põhja regioon
Ago Treialt spetsialist Üldosakond ago dot treialt at keskkonnaamet dot ee
523 6455
teenistussuhe peatatud veespetsialist Põhja regioon
Annika Liivak liigikaitse peaspetsialist Liigikaitse büroo annika dot liivak at keskkonnaamet dot ee
472 4726, 56939226
Annika Mikomägi veespetsialist Põhja regioon annika dot mikomagi at keskkonnaamet dot ee
674 4820
Antti Pääsukene looduskasutuse peaspetsialist Looduskaitseosakond antti dot paasukene at keskkonnaamet dot ee
680 7417
teenistussuhe peatatud veespetsialist Lõuna regioon
Anu Saue veespetsialist Lääne regioon anu dot saue at keskkonnaamet dot ee
4636835, 53444764
Arno Sildos vee-elustiku spetsialist Jahinduse ja vee-elustiku büroo arno dot sildos at keskkonnaamet dot ee
6744813, 53004038
Avo Matsiselts spetsialist Üldosakond avo dot matsiselts at keskkonnaamet dot ee
329 5537 / 329 3938, 53301620
Eike Vunk liigikaitse peaspetsialist Liigikaitse büroo eike dot vunk at keskkonnaamet dot ee
56996334
Geidi Rõõm veespetsialist Põhja regioon geidi dot room at keskkonnaamet dot ee
3848741
Heiki Hermann spetsialist Üldosakond heiki dot hermann at keskkonnaamet dot ee
4527750, 53047727
Heleene Voika veespetsialist Lõuna regioon heleene dot voika at keskkonnaamet dot ee
435 5617
Helve Laos veespetsialist Lõuna regioon helve dot laos at keskkonnaamet dot ee
7868363, 5228062
Imre Banyasz kliima peaspetsialist Keskkonnaosakond imre dot banyasz at keskkonnaamet dot ee
680 7414
Iti Jürjendal liigikaitse peaspetsialist Liigikaitse büroo iti dot jyrjendal at keskkonnaamet dot ee
733 4163, 5687 8615
Julia Dubova veespetsialist Põhja regioon julia dot dubova at keskkonnaamet dot ee
332 4423, 5693 4908
Kairit Kriis veespetsialist Lõuna regioon kairit dot kriis at keskkonnaamet dot ee
776 2417, 524 9230
Katrin Aavik veespetsialist Põhja regioon aavik dot katrin at keskkonnaamet dot ee
325 8413
Kerli Pettai vee-elustiku spetsialist Jahinduse ja vee-elustiku büroo kerli dot pettai at keskkonnaamet dot ee
730 2256, 5366 2619
Krista Sarapuu klienditeeninduse spetsialist Teenindusosakond krista dot sarapuu at keskkonnaamet dot ee
776 2432
teenistussuhe peatatud veespetsialist Põhja regioon
Kristi Säkk spetsialist Üldosakond kristi dot sakk at keskkonnaamet dot ee
680 7443
Laja Veeväli metsakaitse peaspetsialist Metsaosakond laja dot veevali at keskkonnaamet dot ee
3227628, 5157791
Larissa Palmin labori peaspetsialist Kiirgusseire büroo larissa dot palmin at keskkonnaamet dot ee
6644924, 5037748
teenistussuhe peatatud liigikaitse peaspetsialist Liigikaitse büroo
Liisa Ruisu klienditeeninduse spetsialist Teenindusosakond liisa dot ruisu at keskkonnaamet dot ee
484 1171
Ljubov Putintseva labori peaspetsialist Kiirgusseire büroo ljubov dot putintseva at keskkonnaamet dot ee
6644911, 53426503
Ljudmila Bogdanova veespetsialist Põhja regioon ljudmila dot bogdanova at keskkonnaamet dot ee
332 4402, 5250480
teenistussuhe peatatud vee-elustiku spetsialist Jahinduse ja vee-elustiku büroo
Margit Karu veespetsialist Lääne regioon margit dot karu at keskkonnaamet dot ee
447 7378
Marii Leinberg veespetsialist Lääne regioon marii dot leinberg at keskkonnaamet dot ee
56993062
Maris Tamm looduskasutuse peaspetsialist Looduskaitseosakond maris dot tamm at keskkonnaamet dot ee
680 7449, 5332 0513
Marko Petrov veespetsialist Lõuna regioon marko dot petrov at keskkonnaamet dot ee
7302255
Martti Kirotaja spetsialist Üldosakond martti dot kirotaja at keskkonnaamet dot ee
5354 0929
Märt Kesküla vee-elustiku spetsialist Jahinduse ja vee-elustiku büroo mart dot keskula at keskkonnaamet dot ee
463 6823, 523 4410
Meelis Järvemägi veespetsialist Lõuna regioon meelis dot jarvemagi at keskkonnaamet dot ee
7990906, 5061821
Melika Paljak veespetsialist Lääne regioon melika dot paljak at keskkonnaamet dot ee
4527763, 5285392
Merilin Kraun veespetsialist Põhja regioon merilin dot kraun at keskkonnaamet dot ee
674 4819
Olavi Kärner veespetsialist Lõuna regioon olavi dot karner at keskkonnaamet dot ee
799 0905, 5308 8173
Polina Turov veespetsialist Lääne regioon
Teenistussuhe peatatud
Reelika Raig veespetsialist Lääne regioon reelika dot raig at keskkonnaamet dot ee
56958115
Selve Pitsal liigikaitse peaspetsialist Liigikaitse büroo selve dot pitsal at keskkonnaamet dot ee
4636839, 5682 2051
Sigrid Turja veespetsialist Põhja regioon sigrid dot turja at keskkonnaamet dot ee
674 4818
Silja Põldma veespetsialist Lõuna regioon silja dot poldma at keskkonnaamet dot ee
730 2245
Tiit Koit spetsialist Üldosakond tiit dot koit at keskkonnaamet dot ee
6744811, 5025230
Toomas Võime spetsialist Üldosakond toomas dot voime at keskkonnaamet dot ee
776 3375, 511 9889
Annaliisa Kaaremaa spetsialist Looduskaitseosakond annaliisa dot kaaremaa at keskkonnaamet dot ee
58608169
Anneli Pennert referent Teenindusosakond anneli dot pennert at keskkonnaamet dot ee
384 8688
Anni Saar spetsialist Looduskaitseosakond anni dot saar at keskkonnaamet dot ee
463 6833
Asra Ollik personalijuht Üldosakond asra dot ollik at keskkonnaamet dot ee
680 7434, 529 7672
Ave Sadam metsahoiu peaspetsialist Metsaosakond ave dot sadam at keskkonnaamet dot ee
447 7385, 5124689
Elina Leiner veemajanduse koordinaator Keskkonnaosakond elina dot leiner at keskkonnaamet dot ee
4477 387, 5689 8533
Ellen Kevvai referent Teenindusosakond ellen dot kevvai at keskkonnaamet dot ee
7868360, 53429429
Epp Toss referent Teenindusosakond epp dot toss at keskkonnaamet dot ee
4636820, 53017916
Erika Holter-Padjus referent Teenindusosakond erika dot holter-padjus at keskkonnaamet dot ee
4477388
Jelizaveta Morozova välisõhuspetsialist Põhja regioon jelizaveta dot morozova at keskkonnaamet dot ee
Kaili Tikk referent Teenindusosakond kaili dot tikk at keskkonnaamet dot ee
6807438
Kaive Päeva referent Teenindusosakond kaive dot paeva at keskkonnaamet dot ee
664 4900, 5689 3202
Katre Voolaid välisõhuspetsialist Lõuna regioon
Teenistussuhe peatunud
Kätlin Juuram veemajanduse koordinaator Keskkonnaosakond katlin dot juuram at keskkonnaamet dot ee
750 0450
Kerli Rästa välisõhuspetsialist Põhja regioon Kerli dot Rasta at keskkonnaamet dot ee
674 4814, tööpiirkond Harju-Järva-Rapla
Kiira Kornõðeva TLD peaspetsialist Kiirgusseire büroo kiira dot kornoseva at keskkonnaamet dot ee
6644904, 53432798
Kristi Peterson referent Teenindusosakond kristi dot peterson at keskkonnaamet dot ee
730 2240
Kristjan Ait metsahoiu peaspetsialist Metsaosakond kristjan dot ait at keskkonnaamet dot ee
5682 6112
Liia Krumm välisõhuspetsialist Lääne regioon liia dot krumm at keskkonnaamet dot ee
4527759, 53325577
Liilia Tamm metsahoiu peaspetsialist Metsaosakond liilia dot tamm at keskkonnaamet dot ee
325 8402, 5692 8735
teenistussuhe peatatud spetsialist Looduskaitseosakond
Lilian Olle välisõhuspetsialist Lõuna regioon lilian dot olle at keskkonnaamet dot ee
7302259
teenistussuhe peatatud referent Teenindusosakond
Maarja Heimar referent Teenindusosakond maarja dot heimar at keskkonnaamet dot ee
452 7777
Marge Pezonen referent Teenindusosakond marge dot pezonen at keskkonnaamet dot ee
6807901
Margit Klein referent Teenindusosakond margit dot klein at keskkonnaamet dot ee
680 7402, 5693 0801
Marit Kivisild välisõhuspetsialist Lääne regioon marit dot kivisild at keskkonnaamet dot ee
484 1173, 5344 5432
teenistussuhe peatatud välisõhuspetsialist Lõuna regioon
Merike Pärtma välisõhuspetsialist Põhja regioon merike dot partma at keskkonnaamet dot ee
3258412, 5235539
Merle Arupõld referent Teenindusosakond merle dot arupold at keskkonnaamet dot ee
799 0900
Merlyn Valma referent Teenindusosakond merlyn dot valma at keskkonnaamet dot ee
674 4800
Milvi Aun veemajanduse koordinaator Keskkonnaosakond milvi dot aun at keskkonnaamet dot ee
384 8686, 5054935
Monika Tischler välisõhuspetsialist Lõuna regioon monika dot tischler at keskkonnaamet dot ee
435 5620, 5911 7770
Olga Zaitseva välisõhuspetsialist Põhja regioon olga dot zaitseva at keskkonnaamet dot ee
6744805
Peeter Ekstein välisõhuspetsialist Lõuna regioon peeter dot ekstein at keskkonnaamet dot ee
6807903, 5340 4562
Raili Lille spetsialist Looduskaitseosakond raili dot lille at keskkonnaamet dot ee
3350304, 53303988
Sirje Kukk referent Teenindusosakond sirje dot kukk at keskkonnaamet dot ee
3258401
Tatjana Bukarina TLD peaspetsialist Kiirgusseire büroo tatjana dot bukarina at keskkonnaamet dot ee
6644915, 53003180
Tatjana Filipjeva välisõhuspetsialist Põhja regioon tatjana dot filipjeva at keskkonnaamet dot ee
332 4412
Tiina Normak referent Teenindusosakond tiina dot normak at keskkonnaamet dot ee
332 4401
Tiina Smõtðkov referent Teenindusosakond tiina dot smotskov at keskkonnaamet dot ee
472 4720, 507 1086
Ulvi Selgis referent Teenindusosakond ulvi dot selgis at keskkonnaamet dot ee
776 2410
Urve Pruulman referent Teenindusosakond urve dot pruulman at keskkonnaamet dot ee
4355610
täitmata ametikoht projektijuht Looduskaitseosakond
Eda Tetlov metsauuenduse peaspetsialist Metsaosakond eda dot tetlov at keskkonnaamet dot ee
7339377, 5014058
Helena Vipre projektiekspert Põhja regioon helena dot vipre at keskkonnaamet dot ee
569 30912
Jaanus Tuusti projektijuht Looduskaitseosakond jaanus dot tuusti at keskkonnaamet dot ee
5118445
Kadri Hänni looduskaitse juhtivspetsialist Lääne regioon kadri dot hanni at keskkonnaamet dot ee
447 7374, 527 7419
Kaili Viilma looduskaitse juhtivspetsialist Lõuna regioon kaili dot viilma at keskkonnaamet dot ee
7302243, 5051955
Mariina Hiiob vee peaspetsialist-koordinaator Keskkonnaosakond
roteerunud
Märt Bratka metsauuenduse peaspetsialist Metsaosakond mart dot bratka at keskkonnaamet dot ee
7339377, 5207198
Merike Ellervee peaspetsialist Üldosakond merike dot ellervee at keskkonnaamet dot ee
680 7447
Rita Orusaar peaspetsialist Üldosakond rita dot orusaar at keskkonnaamet dot ee
680 7405, 5156107
Sirje Harju metsauuenduse peaspetsialist Metsaosakond sirje dot harju at keskkonnaamet dot ee
7339393
Triin Mägi vee peaspetsialist-koordinaator Keskkonnaosakond triin dot magi at keskkonnaamet dot ee
733 4161, 56916554
Annika Tuum looduskasutuse spetsialist Lõuna regioon annika dot tuum at keskkonnaamet dot ee
782 3605, 5697 9133
Henno Peegel looduskasutuse spetsialist Lõuna regioon henno dot peegel at keskkonnaamet dot ee
7828351, 5161479
Hille Lapp looduskasutuse spetsialist Lõuna regioon hille dot lapp at keskkonnaamet dot ee
435 5616, 51 01 507
Ivar Omler metsanduse juhtivspetsialist Metsaosakond ivar dot omler at keskkonnaamet dot ee
5121679
Jaanus Nilp metsanduse juhtivspetsialist Metsaosakond jaanus dot nilp at keskkonnaamet dot ee
5109735
Kaari Männikus-Nilson vee peaspetsialist Keskkonnaosakond kaari dot mannikus-nilson at keskkonnaamet dot ee
680 7452
Kadi Lehtpuu projektikoordinaator Looduskaitseosakond kadi dot lehtpuu at keskkonnaamet dot ee
680 7432, 5770 2225
Kadri Haamer vee peaspetsialist Keskkonnaosakond kadri dot haamer at keskkonnaamet dot ee
680 7420
Kai Kimmel looduskasutuse spetsialist Lõuna regioon kai dot kimmel at keskkonnaamet dot ee
7762418, 5289685
Kristi Aasa finantsjuht Üldosakond
Töösuhe peatatud
Lia Rosenberg biosfääri programmiala spetsialist Keskkonnahariduse osakond lia dot rosenberg at keskkonnaamet dot ee
56906205
Maret Vildak looduskaitse juhtivspetsialist Põhja regioon maret dot vildak at keskkonnaamet dot ee
3258400, 5544646
Maret Voolaid looduskasutuse spetsialist Lõuna regioon maret dot voolaid at keskkonnaamet dot ee
teenistussuhe peatatud looduskasutuse spetsialist Lõuna regioon
Märt Öövel looduskasutuse spetsialist Lõuna regioon mart dot oovel at keskkonnaamet dot ee
740 6819, 5306 8315
Rebeka Hansen-Vera vee peaspetsialist Keskkonnaosakond rebeka dot hansen-vera at keskkonnaamet dot ee
680 7451
Siiri Kaiste finantsjuht Üldosakond siiri dot kaiste at keskkonnaamet dot ee
680 7439, 504 9233
Tiina Jüris metsanduse juhtivspetsialist Metsaosakond tiina dot juris at keskkonnaamet dot ee
5109316
täitmata ametikoht finantsnõunik Üldosakond
Ain Pommer metsahoiu spetsialist Metsaosakond Ain dot Pommer at keskkonnaamet dot ee
53465726
Allar Liiv looduskasutuse spetsialist Lääne regioon allar dot liiv at keskkonnaamet dot ee
4527766, 57702448
Andres Hendrikson metsahoiu spetsialist Metsaosakond andres dot hendrikson at keskkonnaamet dot ee
5030815
Andres Järve looduskasutuse spetsialist Põhja regioon andres dot jarve at keskkonnaamet dot ee
6744824, 5282458
Anne Sula looduskasutuse spetsialist Lääne regioon anne dot sula at keskkonnaamet dot ee
472 4727
Arthur Kivi välisõhu peaspetsialist Keskkonnaosakond arthur dot kivi at keskkonnaamet dot ee
6807423
Ülle Visnapuu metsahoiu spetsialist Metsaosakond ulle dot visnapuu at keskkonnaamet dot ee
52 89 402
teenistussuhe peatatud välisõhu peaspetsialist Keskkonnaosakond
Jan Siimson kaitsekorralduse spetsialist Lõuna regioon Jan dot Siimson at keskkonnaamet dot ee
740 7137, 5346 0774
Janar Aleksandrov looduskasutuse spetsialist Põhja regioon janar dot aleksandrov at keskkonnaamet dot ee
512 4731
Jarmo Jaanus kaitsekorralduse spetsialist Lõuna regioon jarmo dot jaanus at keskkonnaamet dot ee
56961888
Kalvi Tammets metsahoiu spetsialist Metsaosakond kalvi dot tammets at keskkonnaamet dot ee
435 5614, 51 33 716
Külli Rahu metsahoiu spetsialist Metsaosakond kulli dot rahu at keskkonnaamet dot ee
5069841
Kristiina Räst metsahoiu spetsialist Metsaosakond kristiina dot rast at keskkonnaamet dot ee
5699 2132
Lauri Koger metsahoiu spetsialist Metsaosakond lauri dot koger at keskkonnaamet dot ee
5662 7662
Liis Sinijärv looduskasutuse spetsialist Lääne regioon liis dot sinijarv at keskkonnaamet dot ee
447 7376, 5697 7945
Mare Reinaas metsahoiu spetsialist Metsaosakond mare dot reinaas at keskkonnaamet dot ee
484 1180, 517 6914
Mare Rennel metsahoiu spetsialist Metsaosakond mare dot rennel at keskkonnaamet dot ee
53 470 055
Mareile Michelson looduskasutuse spetsialist Põhja regioon mareile dot michelson at keskkonnaamet dot ee
325 8409
teenistussuhe peatatud metsahoiu spetsialist Metsaosakond
Margit Avikson metsahoiu spetsialist Metsaosakond margit dot avikson at keskkonnaamet dot ee
56867232
Maria Rätsep kaitsekorralduse spetsialist Lõuna regioon maria dot ratsep at keskkonnaamet dot ee
740 7137, 5698 9604
Mati Tatrik metsahoiu spetsialist Metsaosakond mati dot tatrik at keskkonnaamet dot ee
3848683, 5109734
Meeli Kesküla looduskasutuse spetsialist Lääne regioon meeli dot keskyla at keskkonnaamet dot ee
463 6832, 524 8907
Nele Väits looduskasutuse spetsialist Põhja regioon nele dot vaits at keskkonnaamet dot ee
674 4823
Olavi Randver looduskasutuse spetsialist Lääne regioon olavi dot randver at keskkonnaamet dot ee
3848685, 5254935
Piret Lang looduskasutuse spetsialist Lääne regioon piret dot lang at keskkonnaamet dot ee
452 7775, 5697 7562
Priit Pääslane metsahoiu spetsialist Metsaosakond priit dot paaslane at keskkonnaamet dot ee
5157852
Riina Pomerants looduskasutuse spetsialist Põhja regioon riina dot pomerants at keskkonnaamet dot ee
325 8405, 5024338
Tarmo Evestus kaitsekorralduse spetsialist Lõuna regioon tarmo dot evestus at keskkonnaamet dot ee
7669294, 53088511
Tarmo Niitla kaitsekorralduse spetsialist Lõuna regioon tarmo dot niitla at keskkonnaamet dot ee
7407137, 56989604
Tõnis Ruber metsahoiu spetsialist Metsaosakond tonis dot ruber at keskkonnaamet dot ee
4724728, 5149148
Tiia Tänavsuu metsahoiu spetsialist Metsaosakond tiia dot tanavsuu at keskkonnaamet dot ee
4636837, 5167132
Tiina Napp looduskasutuse spetsialist Põhja regioon tiina dot napp at keskkonnaamet dot ee
674 4822, 506 1696
Toomas Rebassoo metsahoiu spetsialist Metsaosakond toomas dot rebassoo at keskkonnaamet dot ee
6744808, 5234270
Allar Juss metsanduse spetsialist Metsaosakond allar dot juss at keskkonnaamet dot ee
5699 3975
Anneli Laigu metsanduse spetsialist Metsaosakond anneli dot laigu at envir dot ee
626 0726
Arne Sepp metsanduse spetsialist Metsaosakond arne dot sepp at keskkonnaamet dot ee
3848683, 5109732
Artur Birnbaum metsanduse spetsialist Metsaosakond artur dot birnbaum at keskkonnaamet dot ee
5143741
Heini Landra metsanduse spetsialist Metsaosakond heini dot landra at keskkonnaamet dot ee
51 17 422
Ilona Lepik kaitsekorralduse spetsialist Lääne regioon ilona dot lepik at keskkonnaamet dot ee
4724228, 5201087
Kalmer Puusaar metsanduse spetsialist Metsaosakond kalmer dot puusaar at keskkonnaamet dot ee
7990911, 5144511
Katrin Jürgens kaitsekorralduse spetsialist Põhja regioon katrin dot jyrgens at keskkonnaamet dot ee
3295534, 5238548
Käthlin Rillo kaitsekorralduse spetsialist Põhja regioon kathlin dot rillo at keskkonnaamet dot ee
56995083
Kim Järvpõld metsanduse spetsialist Metsaosakond kim dot jarvpold at keskkonnaamet dot ee
5157853
Koit Paasma metsanduse spetsialist Metsaosakond koit dot paasma at keskkonnaamet dot ee
51 31 980
Kristiina Välik projektikoordinaator Keskkonnaosakond kristiina dot valik at keskkonnaamet
Leiger Metsalu metsanduse spetsialist Metsaosakond leiger dot metsalu at keskkonnaamet dot ee
3848683, 5109733
Lembit Alliksaar metsanduse spetsialist Metsaosakond lembit dot alliksaar at keskkonnaamet dot ee
510 7985
teenistussuhe peatatud kultuuripärandi spetsialist Lõuna regioon
Liivi Mõniste metsanduse spetsialist Metsaosakond Liivi dot Moniste at keskkonnaamet dot ee
463 6838, 53 056 308
Lilli Lakkur kaitsekorralduse spetsialist Põhja regioon lilli dot lakkur at keskkonnaamet dot ee
56858391
Linda Kelu-Toome metsanduse spetsialist Metsaosakond linda dot kelu at keskkonnaamet dot ee
56617355
Maarja Nõmm kaitsekorralduse spetsialist Lääne regioon maarja dot nomm at keskkonnaamet dot ee
5682 0722
Madis Kullamaa metsanduse spetsialist Metsaosakond madis dot kullamaa at keskkonnaamet dot ee
57 503 069
Margus Noorkõiv metsanduse spetsialist Metsaosakond margus dot noorkoiv at keskkonnaamet dot ee
524 4467
Marite Kungla kaitsekorralduse spetsialist Lääne regioon marite dot kungla at keskkonnaamet dot ee
Marje Suharov metsanduse spetsialist Metsaosakond marje dot suharov at keskkonnaamet dot ee
5019255
Marvi Reimann metsanduse spetsialist Metsaosakond marvi dot reimann at keskkonnaamet dot ee
51 43 673
Meeta Uibo metsanduse spetsialist Metsaosakond meeta dot uibo at keskkonnaamet dot ee
5109321
Mihkel Luige metsanduse spetsialist Metsaosakond mihkel dot luige at keskkonnaamet dot ee
503 0814
Mihkel Pastik metsanduse spetsialist Metsaosakond mihkel dot pastik at keskkonnaamet dot ee
53044134
Monika Laurits-Arro kaitsekorralduse spetsialist Põhja regioon monika dot laurits at keskkonnaamet dot ee
484 1175, 5302 0849
Peep Põlma metsanduse spetsialist Metsaosakond peep dot polma at keskkonnaamet dot ee
510 7965
Peeter Paunmaa metsanduse spetsialist Metsaosakond peeter dot paunmaa at keskkonnaamet dot ee
53448701
Peeter Viil metsanduse spetsialist Metsaosakond peeter dot viil at keskkonnaamet dot ee
4527754, 5088632
Pille Kaisel metsanduse spetsialist Metsaosakond pille dot kaisel at keskkonnaamet dot ee
4724232, 5049584
Pille Saarnits kultuuripärandi spetsialist Lõuna regioon pille dot saarnits at keskkonnaamet dot ee
786 8365
Rando Omler metsanduse spetsialist Metsaosakond rando dot omler at keskkonnaamet dot ee
5289687
Raul Veerme metsanduse spetsialist Metsaosakond raul dot veerme at keskkonnaamet dot ee
56995408
Rita Miller kaitsekorralduse spetsialist Lääne regioon rita dot miller at keskkonnaamet dot ee
463 6829, 5301 1496
Sigrit Meister peaspetsialist Üldosakond sigrit dot meister at keskkonnaamet dot ee
435 5616, 56934626
Tõnis Saarmets metsanduse spetsialist Metsaosakond tonis dot saarmets at keskkonnaamet dot ee
325 8408, 5665 2049
Tõnu Kajaste metsanduse spetsialist Metsaosakond tonu dot kajaste at keskkonnaamet dot ee
5289691
Teet Tamm metsanduse spetsialist Metsaosakond teet dot tamm at keskkonnaamet dot ee
5019274
Tiit Leenurm metsanduse spetsialist Metsaosakond tiit dot leenurm at keskkonnaamet dot ee
4841179, 5142483
Udo Karlep metsanduse spetsialist Metsaosakond udo dot karlep at keskkonnaamet dot ee
332 4406, 51 53 467
Uno Vaha metsanduse spetsialist Metsaosakond uno dot vaha at keskkonnaamet dot ee
53 470 143
Urmas Lambut metsanduse spetsialist Metsaosakond urmas dot lambut at keskkonnaamet dot ee
452 7752
Väino Reidla metsanduse spetsialist Metsaosakond vaino dot reidla at keskkonnaamet dot ee
7990912, 5144512
Veljo Semilarski metsanduse spetsialist Metsaosakond veljo dot semilarski at keskkonnaamet dot ee
5248584
Ave Paulus kultuuripärandi spetsialist Põhja regioon ave dot paulus at keskkonnaamet dot ee
3295533, 53327893
Kadi Piigli spetsialist Üldosakond kadi dot piigli at keskkonnaamet dot ee
680 7412
Krista Kallavus kultuuripärandi spetsialist Lääne regioon krista dot kallavus at keskkonnaamet dot ee
472 4224, 522 6139
Merle Lepik spetsialist Üldosakond merle dot lepik at keskkonnaamet dot ee
53096404
täitmata ametikoht loomade rehabilitatsiooni spetsialist Lääne regioon
Katrin Tähepõld loomade rehabilitatsiooni spetsialist Lääne regioon katrin dot tahepold at keskkonnaamet dot ee
504 5891
Lüüli Junti peajurist Üldosakond lyyli dot junti at keskkonnaamet dot ee
680 7435, 506 8117
Annely Esko projektikoordinaator Lääne regioon annely dot esko at keskkonnaamet dot ee
511 6738
Jane Adler jurist Üldosakond jane dot adler at keskkonnaamet dot ee
680 7406, 5692 1990
Kristiin Jääger jurist Üldosakond kristiin dot jaager at keskkonnaamet dot ee
680 7424, 5326 4744
Kristina Parnaul-Ollik jurist Üldosakond kristina dot parnaul-ollik at keskkonnaamet dot ee
680 7426, 521 5500
Maiu Paloots jurist Üldosakond maiu dot paloots at keskkonnaamet dot ee
7302244, 53494399
Signe Lehtme jurist Üldosakond signe dot lehtme at keskkonnaamet dot ee
680 7446, 56940995
Bert Holm projektijuht Lääne regioon bert dot holm at keskkonnaamet dot ee
5301 0834