DEVEPARK

Prindi

Käesoleva veebilehe sisu väljendab autorite vaateid. Kesk-Läänemere programmi INTERREG IV A 2007-2013 korraldusasutus ei vastuta käesoleval veebilehel avaldatud info eest.

Projekti nimi: Ajalooliste parkide säästlik haldamine ja arendamine Soomes ja Eestis (Sustainable historic park management and development in Finland and Estonia).

Projekti lühinimi: DEVEPARK http://devepark.utu.fi

Projekti toetab:
Kesk-Läänemere programmi Lõuna-Soome - Eesti alamprogramm

                    Devepark

Projekti kestus: september 2009 - august 2012

Projekti eesmärk: Toetada kahe riigi, Eesti ja Soome piiriülest koostööd ajalooliste parkide arendamisel ja haldamisel, sh parkide kasutusvõimaluste laiendamist läbi huvigruppide parema teavitamise ja kaasamise ning parkide kui atraktiivse ajaloolise loodus- ja kultuuripärandi tutvustamine.

Projekti partnerid: Soomest ja Eestist osaleb kokku 16 partnerit:

Keskkonnaameti poolsed projekti töötajad:

 • koosseisuväline projekti spetsialist-koordinaator Inge Kiisler
 • raamatupidaja Heli Ojasaar (0,3 kohta)

Projekti tegevused: Projekti jooksul valmivad mitmed parkide teemalised trükised, mis on mõeldud nii parkide kaitset korraldavatele ametnikele, pargiomanikele kui ka teistele huvilistele. Koostöös omavalitsustega valitakse välja huvitavamad Eesti pargid ja koostatakse neist pargimarsruutide trükis. Loodusainete õpetajatele valmivad pargiteemalised töölehed ja pargipuid-põõsaid tutvustav kaardikomplekt. Kogemuste vahetamiseks on kavandatud mitmed erinevad seminarid ja õppereisid erinevatele sihtgruppidele. Kuna elame interneti-ajastul, siis on tulevikus võimalik Keskkonnaameti kodulehel vaadata kogu projekti jooksul valminud pargiinfo materjale e-kujul ning rännata parkides ka virtuaalselt.

Projekti väljundid:

 1. Käsiraamat „Pargi hoolduskava koostamise juhend” on mõeldud laiale huviliste ringile, kes tegelevad parkide kaitse korraldamisega.
 2. Trükis „Pargisõnaraamat” seletab lahti parke ja muud haljastust käsitlevad oskussõnad ning tutvustab eesti maastikuarhitekte läbi aegade. Trükis on rikkalikult illustreeritud.
 3. Trükis „Ajaloolised väikevormid pargis” (esialgne tingnimetus) tutvustab meie vanades parkides olnud pargiehitisi; trükisele on lisatud ajaloolised arhiivifotod ning pilte ka tänapäevastest pargiehitistest. Trükise väljaandmisele eelneb töö arhiivides ning välitööd parkides, kuhu on kaasatud ülikoolide tudengid.
 4. Näitus „Ajaloolised pargid ja väikevormid pargis” (esialgne tingnimetus) tugineb arhiivimaterjalidele ja tänapäevastele fotodele meie parkidest. Lisatud on seletavad tekstid. Näitus avatakse projekti lõpuseminaril Alatskivi Lossis. Hiljem eksponeeritakse seda Kuressaares ja ka mujal Eestis ning Soomes.
 5. Voldik „Pargiomaniku meelespea” tutvustab parkide väärtusi ning jagab infot, kuidas ja mida tohib teha pargis ise ja kellelt saada nõu ning abi. Voldik saadetakse pargiomanikele koju.
 6. Õppematerjal „Pargipuud ja –põõsad”, mis tutvustab parkides kasvavaid puittaimi, on mõeldud loodusainete õpetajatele. Komplektid jagatakse koolidele Keskkonnaameti regioonide kaudu.
 7. Teejuht „Kaunimad pargid Eestis” (esialgne tingnimetus) tutvustab erinevate maakondade ilusamaid ajaloolisi parke ja jagab soovitusi, mida parkides jalutades tähele panna.
 8. Avalikkuse teavitamiseks ilmuvad artiklid ajalehtedes ning väljavalitud parkidesse paigutatakse pargi kujunemislugu ja elustikku tutvustavad infotahvlid.

Muud projekti kajastavad teated:

 

 

04.–06.11.2009 Projekti partnerite esimene koosolek Soomes Turus, mille avas projektijuht hr Antti Karlin Turu Ülikoolist. Iga partner tutvustas ennast ja oma tegevusi projektis. Vaadati üle kahe esimese perioodi tegevuskava ning aruannete koostamise nõuded ja erisused.
02.2010 Valmis „Rõngu Lossimäe pargi puistu hindamine ja hooldussoovitused”. Töös hinnatakse puistu tervislikku seisukorda, juhitakse tähelepanu pargi väärtustele ning tehakse ettepanekuid hooldussoovituste osas.
09.03.2010 Keskkonnaameti kontoris Tallinnas toimus projekti teine koosolek, kus arutati esimese aruandlusperioodi tulemusi, kommunikatsiooniplaani, teise ja kolmanda perioodi tegevusi ja ajakava ning eelarve muudatuste tegemise vajadust.
26.03.2010 Jõgeva-Tartu regioon korraldas Tartus, Aleksandri 14 looduskaitsevaldkonda tutvustava infopäeva, kus esinesid ettekannetega ka Soome lektorid. Firenze hartast rääkis Maunu Häyrynen Turu ülikoolist ja Urban parkidest Soomes ja Rootsis Jukka-Pekka Flander Soome keskkonnaministeeriumist.
Infopäev toimus sarjas „Looduskaitse 100”. Infopäeva läbiviimist aitas rahastada SA KIK ja Devepark. Ettekanded
01.-02.05.2010 Õpetajate õppereis „Park kui roheline õppeklass”. Õpprereisi käigus külastati Mäetaguse, Narva pimeaia, Voka, Oru, Kukruse, Saka, Kalvi, Palmse ja Kuremaa parki. Parkide ajalugu ja struktuuri tutvustas Maris Paju. Helle Kont Tartu Keskkonnahariduse Keskusest viis Mäetaguse pargis läbi olemasolevate pargiteemaliste töölehtede testimise. Päiste maastikukaitsealal tutvustas Põhja-Eesti klinti Ülle Seevri Geograafia Õpetajate Ühingust. Saima Kaarna H.Treffneri Gümnaasiumist viis läbi õpetajate koostatud pargiteemaliste ülesannete lahendamist.
04. ja 06.05.2010 Soome projektipartneritele Jõgeva-Tartu regioonis parkide tutvustamine.
05.-06.06.2010 Steering grupi ja projektripartnerite töökoosolekud Luual.
14.-18.6.2010 Turu Ülikooli poolt korraldatud kursus „Historiallisten puutarhojen ja puistojeninventointikoulutus, kus Maris Paju esitas ettekande „Parkide inventuurist Eestis”.
16.-19.08.2010 Keskkonnaameti ja projektipartnerite õppereis Soome parkidesse, mille eesmärk oli tutvuda erinevate parkide, nende hooldamise ja rekonstrueerimisega ning nende kaitseväärtuse ja –staatusega. Esimene päev: Kaivonpuistu ja Tähtitornivuori pargid Helsingis, Keskkonnaministeeriumis loeng teemal “National Urban Parks (NUP)”, Hietaniemi kalmistu ja Svarta mõisapark. Teine päev: Salo linnapargid, Joensuu park, Yltöineni arboreetum, Turu linnapargid ja loeng teemal „Vanade puude taaskasutus”, Eesti keskus Turus, Brinkhalli mõisapark. Kolmas päev: Kultaranta presidendi residents, Turu Ülikoolis loeng „NUP in Turku 2011”, Vanhalinna mõis, Verkatehdas, Jokioinen mõisapark. Neljas päev: Mustiala mõis, Hämeenlinna NUP sh Aulanko ja Häme kindlus.
14.-15.09.2010 Projektipartnerite töökoosolek Soomes Turus.

29.09.2010 

Osaleti „Söe arboreetumi tulevikukonverentsil” Kursis.

12.2010-06.2011 

 Koostati Rõngu pargi rekonstrueerimise projekt.

13-14.04.2011

Projektipartnerite ja Steering grupi töökoosolek Soomes Turus.
17.02.2011 Pargipaviljonid näituse avamine Luual.
9-11.06.2011 Projektipartnerite koosolek Kuressaares, „Kuressaare Lossipargi 150 aastapäeva” üritused, Saaremaa parkide külastus.
28-30.06.2011 Õpetajate õppereis Soome parkides „Park kui roheline õppeklass”. Õpprereisi käigus külastati Gardenias, Hietaniemi kalmistul, Svarta, Jokioineni ja Brinkhalli mõisa parkides, Salo ja Turu linnaparkides, Yltöinen arboreetumis, Kultaranta presidendi residentsis ning Wendla Gardenis. Reis oli jätkuks eelmisel aastal alustatud Eesti parkide tutvustamisele, et võrrelda kahe maa parke ja nende õppeks kasutamist.
22-27.08.2011 Eesti ja Soome projektipartnerite õppereis Läti ja Rootsi parkidesse, meie lähinaabrite erinevate pargistiilidega ning võrrelda seda meie oma parkidega. Samuti uurisime kuidas on arendatud ja hallatakse ajaloolisi parke, aedu ja linnade avalikku ruumi. Nägime erinevaid ajaloolisi mõisaparke, mis olid korrastatud vähem või rohkem vastavalt riigi ja osaliselt ka erasektori võimalustele. Lätis külastasime Karla, Anna, Mezotne, Rundale, Eleja, Remte ja Smuku mõisaparke, Jelgava linnaparki ning Läti Maaülikooli. Rootsi Kuningriigis külastasime Stockholmi linnaparki, Haga ja Drottningholmi kuninglikke parke, Uppsala linnaparki, Botaanikaaeda ja Linne` Aeda.

08.2011-10.2011

Valmis Kuressaare lossipargi infotahvel.

21-22.11.2011

Toimus Helsingis seminar teemal „Making of management and operations plans Devepark examples and experiences”.

16-17.02.2012

Toimus Tallinnas seminar teemal „Pargiturism” ning külastati Tourest 2012.
17-18.05.2012 Keskkonnaameti looduskaitse spetsialistide õppepäev „Kuidas kavandada pargi hoolduse ja uuendamise võtteid” koos välitöödega parkides. Külastati Suure-Kõpu parki, Lahmuse, Lõhavere ja Olustvere mõisa parke. Sulev Nurme ettekanne "Kuidas määrata ja prioritiseerida parkide olulisemaid hooldustöid projektides ja hoolduskavades".
06.2012 Koostati rändnäitus „Väikevorm mõisamaastikus”.
29.06.2012

Toimus Alatskivi lossis projekti lõpukonverents, kus partnerid tutvustasid projekti huvitavamaid tegevusi ja tulemusi: „Jokioinen park route" Maarit Heinonen, „From a working-class garden to a common living room" Kirsti Palmu, „Second life of the big park trees" Hannu Parkkamäki, „Kuressaare Lossipark: võlu ja valu" Katrin Reinhold, „Pargid kellele" Inge Kiisler ja Maris Paju. Lisaks olid ettekanded teemadel: „Latvian parks: past and present” Kristine Dreijalt Läti Maaülikoolist, „Finnish parks: past and present” Essi Lindbergilt Turu Ülikoolist ning „Elurikkus Eesti parkides” Jaan Liiralt Tartu Ülikoolist. Samuti tutvustati kohe valmivaid trükiseid „Pargiterminite seletussõnaraamat” ja „Väikevorm mõisamaastikus” ning avati väikevormide trükise põhjal koostatud näitus.

29.10.2012 Devepark projekti seminar trükiste tutvustamiseks. Ettekanded: Kaili Viilma "Parkide kaitsekorralduskava ja hoolduskava", Maris Paju "50 tavalisemat pargipuud- ja põõsast".

Trükised
Õppekaartide komplekt „50 Eesti tavalisemat pargipuud ja -põõsast”
06.2010 – valmisid puude-põõsaste kirjelduste tekstid
11.2010 – valmisid puude-põõsaste joonistused
05.2011– trükiti õppekaartide komplektid „50 tavalisemat pargipuud ja -põõsast” 
06-09.2011 – jagati koolidele ja loodushariduskeskustele õppematerjal

Pargiteemalised töölehed
Koostatud BGÕS liikmete poolt
Park kui ökosüsteem, Pargi taimede tundmaõppimine pargikaartide abil
Pargi taimede tundmaõppimine, Pargi loomade tundmaõppimine, Pargi mitmekesisus
Loovülesanded
, Ülesanded, Matemaatilised ül 

Parkide hoolduskava koostamise juhend
10.2010 – valmis hoolduskava juhendi käsikiri
06.2011 – täiendati hoolduskava juhendit
12.2011 – trükiti  Pargi hoolduskava koostamise juhend"

Pargiomaniku meelespea
04.2012 – koostati meelespead
05.2012 – trükiti „Pargiomaniku meelespea"

Pargisõnastik
05.2011 – 02.2012 – valmisid pargisõnastiku tekstid
04-05.2012 – läbisid tekstid keeletoimetuse
06.2012 – trükiti „Pargiterminite seletussõnaraamat”


Ajalooliste mõisaparkide arhitektuursed väikevormid
06.2011-05.2012 – materjali kogumine kataloogi jaoks
05-07.2012 – keeletoimetamine, tõlkimine, materjali kujundamine
9-10.2012 – trükiti "Väikevorm mõisamaasikus"


Parimad pargimarsruudid
11.2011-03.2012 – valmisid parkide kirjelduste tekstid
05-06.2012 – läbisid tekstid keeletoimetuse
9-10.2012 – kujundati ja trükiti "Pargisuitaja teejuht - Põhja-Eesti pargid ja Lõuna-Eesti pargid"

Täiendav info:

 • Projektijuht: Inge Kiisler, telefon 58193762
 • Idee autor: Maris Paju, telefon 53365805