Seminar "Jääkreostuse hetkeolukord Eestis"

Prindi

Teisipäeval, 26. novembril algusega kell 10.00 toimub Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Alfa 1 (Liivalaia 33) seminar "Jääkreostuse hetkeolukord Eestis".

Seminari eesmärgiks on jääkreostusobjektidega tegelevate inimeste teavitamine aktuaalsetest teemadest (jääkreostuse hetkeolukord Eestis, ülevaade tehtud uuringutest, rahastamise võimalused, tuleviku projektid jne) ning jääkreostusega seotud koostöövõrgustike arendamine ja tihendamine. Seminaril tutvustatakse ka Becosi projekti tegevusi ning jagatakse kogemusi ja soovitusi.

Sihtgrupp: Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaagentuuri spetsialistid ning kohalike omavalitsuste keskkonnaametnikud ja planeerijad.

Seminaril käsitletakse järgmiseid teemasid:

* Projekt BECOSI (Benchmarking on Contaminated Sites) tutvustus

* Jääkreostuse hetkeolukord Eestis

* Saastatud muldade ja setete taastamine. Põhja-Euroopa kogemused (praktilised näited)

* EL vahenditega (ÜF 2007-2013 ja EL 2014-2020) saastunud alade puhastamisest Eestis

*Jääkreostusobjektide likvideerimise rahastusvõimalused

Seminaril osalemiseks palun täita elektrooniline registreerimisvorm.

Registreerimistähtaeg on 15.november 2013.

Seminari päevakava

Lisainfo parkimise kohta

Kontakt:

Sisulised küsimused:
Kadri Haamer, Keskkonnaameti keskkonnaosakonna vee peaspetsialist, e-post kadri dot haamer at keskkonnaamet dot ee  , tel 6 272 174

Korraldamisega seotud küsimused:
Heli Nõmmsalu, MTÜ Balti Keskkonnafoorum, heli dot nommsalu at bef dot ee  , tel. 6 597 028 / 50 555 27