Arengukoostööprojekt Gruusia Looduskaitseagentuuriga

Prindi

Arengukoostööprojekt Gruusia Looduskaitseagentuuriga „Üleriigilise kaitsealade võrgustiku haldamine ja praktiline looduskaitsetöö“


Projekti kestvus: 1.09.2014-31.07.2015.
Projektijuht: Maris Tamm (maris dot tamm at keskkonnaamet dot ee, 680 7449, 5332 0513)

Projekti eesmärgiks on tutvustada Eesti kaitsealade administreerimise ja majandamise korraldust, peegeldada mõningaid spetsiifilisi korralduse aspekte täpsemalt ning tuvastada koostöövõimalusi looduskaitsevallas tulevikus.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Projekt koosneb kolmest peateemast:
1) Tutvumine Eesti looduskaitse süsteemiga (sh EL looduskaitse regulatsiooniga) ning kontaktide vahetamine Keskkonnaameti ja Gruusia Looduskaitseagentuuri (APA) vahel, edasiste koostöövõimaluste tuvastamine
2) Kontaktseire võimaluste tutvustus
3) Kaitsealade väärtuspõhine metsamajandus ja metsakahjustuste hindamine

Teemade katmiseks külastavad grusiinid kolmel korral Eestit, kus toimuvad seminarid pädevate vastava teema spetsialistide ettekannetega. Kolmel korral külastavad eestlased Gruusiat, kus seavad üles kontaktseire pilootprojekti ning koolitavad APA spetsialiste metsapatoloogia vallas.

Prindi

Seminari materjalid

  1. "Estonian nature protection system" , 8.-11. September 2014 in Estonia
  2. Seminar II, 28.-30. October 2014 in Georgia
  3. "Семинар на тему «Методы и инструменты дистанционного мониторинга (бесконтактного) в области исследования и мониторинга природоохранных зон», Центр мониторинга и исследований Нигула 17.-20.11.2014; Seminar „Kaugseire meetodid ja töövahendid kaitsealade uurimises ja seires“, Nigula seire- ja uurimiskeskuses 17. – 20. November 2014
  4. Seminar "Kaitsealade väärtuspõhine metsamajandus ja metsakahjustuste hindamise korraldus" / "Value-based management of forest and forest damage assessment in protected areas", 28.-29. April 2015 in Tartu
  5. Seminar "Kaitsealade väärtuspõhine metsamajandus ja metsakahjustuste hindamise korraldus" / "Value-based management of forest and forest damage assessment in protected areas", 05.-06. May 2015 in Borjomi-Kharagauli National Park
  6. Kaugseire pilootprojekti ülesseadmine Gruusias, 2.-9. juuli 2015.