Natureship- Integrated planning and management in the Baltic Sea Region

Prindi

Projekti nimi: Natureship- Integrated planning and management in the Baltic Sea Region

Projekti toetavad: EL, Kesk-Läänemere programm

Projekti kestvus: 01.10.2009-30.09.2012

Projekti kodulehekülg 

Projekti partnerid: 12 partnerit Soomest, Rootsist ja Eestist

Projekti alad Eestis: Mullutu laht, Suurlaht, Linnulaht, Vägara laht, Laidevahe laht, Oessaare laht, Poka laht, Aenga laht, Põldealune laht, Kudani järv, Võõlameri, Kahvatu, Käomardi, Kiisa, Kasse, Allikaküla ja Prästvik rannikujärved

Projekti eesmärk: Läänemaa ja Saaremaa ranniku lõugaste uuringud, mis käsitlevad järgmisi alltegevusi:

  1. Projektialade hüdrobioloogilise seisundi hinnang (vee füüsikalised ja - keemilised näitajad, fütoplankton, zooplankton, suurtaimed, põhjaloomad);
  2. Projektialade hüdroloogilise seisundi hinnang koos algandmetega (vee füüsikalised ja - keemilised näitajad, fütoplankton, zooplankton);
  3. Projektialade hüdroloogilise-füüsikalise seisundi ja arengutendentside hinnang;
  4. Projektialade kalastiku seisundi hinnang;
  5. Projektialade kaldavöötme pisitigude (gen. Vertigo) seisundi hinnang;
  6. Uuritud rannikujärvede ökoloogilise seisundi analüüs ja seda iseloomustavate indikaatorliikide andmed;
  7. Valdkonnapõhised kaitsekorralduslikud soovitused projektialade edasiseks keskkonnakasutuseks ja looduskaitselisteks tegevusteks. 

Käesoleval ajal ei kasutata rannikualade planeerimisel ja looduskaitselisel tegevusel piisavalt ajaloolisi materjale. Rahvusvahelise koostöö raames tuuakse Eestisse oskusi, kuidas kasutada vanu arhiivmaterjale looduskaitse planeerimisel rannikualadel. Eestis puudub piisav info rannikulõugaste soodsa seisundi tagamiseks. Projektis tehakse uuringud ning leitakse sõnastus rannikulõugaste, kui Natura elupaiga soodsa seisundi kirjeldamiseks ja tagamiseks. Lisaks uuritakse erinevate seaduste mõju rannikualade planeerimisel. Projekt väärtustab elupaikade kaitset ja väärtuslike maastike ning ökosüsteemide kaitset tervikuna, hindab ökosüsteemide elujõulisust ja annab vajaliku sisendi otsustajatele.

Projekti koordinaator: Janar Sõber, janar.sober@keskkonnaamet.ee 

Interreg logo