Projekt ranniku- ja pinnavete integreeritud haldamiseks ning selleks sobiva mudelite süsteemi ja töövahendi loomine (Development of data-modeling system and the decision support tool for the integrated marine and inland water management)

Prindi

Programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” eesmärk on aidata kaasa Eesti mere- ja siseveekogude hea keskkonnaseisundi saavutamisele. Nimetatud programmi rakendatakse koostöös doonori programmipartneriga, kelleks on saaste kontrollimisega ja looduskaitsega tegelev Norra Keskkonnaagentuur.

Eestist osalevad selles programmis OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK - juhtpartner), Keskkonnaagentuur (KAUR), Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (Kemit). Keskkonnaameti roll on osaleda projekti käigus kasutatavate mudelite väljavalikul, mudelite ja tarkvaralahenduse testimisel ning kasutamisjuhtude kindlakstegemisel.

Partneri tegevus aitab kindlaks määrata ja kasutusele võtta mudelid vee seisundi, veekeskkonnale avalduva koormuse ning meetmete mõju hindamiseks ja prognoosimiseks.

Programmi eelmääratletud projekti „Mudelite süsteemi ja töövahendi loomine mere ja maismaa pinnavete integreeritud haldamiseks“ tulemusel valmib mitmesugustest mudelitest koosnev terviksüsteem, mille abil saab modelleerida mere ja maismaa pinnaveega seotud protsesse.

Pikemas perspektiivis aitab projekti realiseerimine kaasa veekogude kaitse korraldamisele ja veekogudega seotud andmete, sh seisundi, koormuse ja meetmetega seotud andmete kättesaadavuse parendamisele nende kokkukoondamise kaudu erinevatest andmebaasidest (nt PRIA, KLIS, EELIS jm), mis võimaldaks säästa veespetsialisti tööaega ning suurendada ka avalikkuse teadlikkust veekeskkonnas asetleidvatest protsessidest ja erinevate keskkonnakasutajate mõjust veeseisundile.

Loe lähemalt SIIT.

Projektikoordinaator:

Kristiina Välik

Kristiina dot Valik at keskkonnaamet dot ee