Parks & Benefits - Generating socio-economic effects by a sustainable management of protected areas for the benefit of their regions

Prindi

Projekti nimi: Parks & Benefits - Generating socio-economic effects by a sustainable management of protected areas for the benefit of their regions

Projekti toetavad: EL, Läänemere piirkonna programm 2007-2013

Projekti kestvus: 25.10.2008-25.01.2012

Projekti kodulehekülghttp://parksandbenefits.net

Projekti partnerid: 9 rahvusparki, biosfääri kaitseala ja regionaalset parki, teadusasutused ja ministeeriumid Läänemere ümber.

Projekti ala Eestis: Matsalu Rahvuspark

Projekti eesmärk: Tugevdada kohalikku koostöövõrgustikku, millesse soovitakse haarata majutus- ja toitlustusasutused, kohalikud elanikud, giidid, paadi- ja kanuumatkade korraldajad, külaseltsid, kalurid. Sellega soovitakse aidata kaasa piirkonna majanduskeskkonna elavdamisele, parandada kaitsealade kättesaadavust, tõsta looduskaitselade ja selle toodete suhtes huvi.

Projekt viiakse ellu Matsalu Rahvuspargis ja selle ümbruses. Projekti raames planeritakse korraldada mitmeid ümarlaudasid, seminare, infopäevi kohalike elanike ja ettevõtjate osavõtul, et tugevdada piirkonna koostöövõrgustikku. Ühisürituste korraldamisega soovitakse viia turismiettevõtjateni informatsiooni looduskaitsealal lubatud tegevustest ja võimalustest. Teisalt aga koguda informatsiooni võimalustest, mida saavad pakkuda elanikud ja ettevõtjad, et suurendada rahvuspargi populaarsust.

Lisaks soovitakse projekti raames luua tihedamaid kontakte koolide ja õpetajatega, et leida lahendusi puuetega lastele külastuse korraldamiseks Matsalu Rahvuspargis. See eeldab erinevate liikumisvõimaluste loomist rahvuspargis.

Projekti raames viiakse läbi mitu külastaja uuringut (külastaja ülevaated / SWOT-analüüs), et selgitada välja rahvuspargi populaarsus/ebapopulaarsus ja inimtegevuse mõju rahvuspargile. Koostatakse jätkusuutlikuse kava ja liikumise kontseptsioon.

Rahvuspargi tutvustamiseks planeeritakse korraldada Läänemere piirkonna loodusajakirjanikele tutvustusreis, et viia laiali teadmine Matsalu loodusväärtustest, kultuurist ja traditsioonidest. Lisaks koostatakse erinevaid publikatsioon ja arengut edendavaid materjale.

Projekti raames on Matsalu Rahvuspargi töötajatel võimalus õppida teistelt projektipartneritelt uuenduslikke meetodeid, et neid tulevikus rakendama hakata. Tulemusena tugevneb koostöövõrgustik teiste kaitsealade regioonide vahel.

Projekti koordinaator: Nele Sõber, nele.sober@keskkonnaamet.ee