Tagasi loodusesse / Back to Nature

Prindi

Projekti nimi: Õppevahendite väljatöötamine loodusõppeks kui efektiivne vahend kaitsealade kaitse korraldamisel (Elaborating joint tools for environmental education as efficient mean of management of protected areas).

Projekti lühinimi: Back to Nature / Tagasi loodusesse

Projekti toetasid: Eesti-Läti programm ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestis märts 2009 - veebruar 2011

Projekti partnerid olid Eestist Tartu Keskkonnahariduse Keskus (juhtpartner), Peipsi Koostöö Keskus, Keskkonnaamet ning Lätist Gauja ja Kemeri rahvuspark

Projekti juht oli Sille Talvet (OÜ Gravitas Consult) sille at gravitas dot ee

Keskkonnaameti poolsed projekti töötajad olid

  • koosseisuväline projekti koordinaator (0,5 kohta) Taime Puura, taime dot puura at keskkonnaamet dot ee,
  • koosseisuväline projekti spetsialist (0,25 kohta) Tarmo Evestus, tarmo dot evestus at mail dot ee

Projekti eesmärk: toetada kahe riigi, Eesti ja Läti piiriülest koostööd keskkonnahariduse edendamise kaudu märgaladel. Projekti kirjutamisel on silmas peetud, et planeeritud tegevused kataks võimalikult ulatuslikult ja mitmekesiselt erinevaid huvigruppe, kes märgaladega mingil moel kokku puutuvad.

Projekti tegevused: Projekti jooksul koostatakse märgalade teemalised loodusõppeprogrammid koolidele, s.h koostatakse töölehed iseseisvaks märgalade külastamiseks ja koolide tegevust püütakse hõlbustada märgaladega seotud õppevahendite soetamisega, mida on hiljem võimalik projekti partneritelt laenata. Toimuvad mitmed märgaladega seotud laste- ja perelaagrid. Mitme kavandatud õppepäeva jooksul on huvilistel võimalik spetsialistide käe all saada teada, mida ja kuidas soodes saab uurida. Projekti läbivat märgalade-teema olulisust rõhutame rahvusvaheliste vee- ja märgalade päeva korraldamisega. Samuti kanname otsest hoolt lähimate veekogude eest kevadise koristustalgute käigus. Pisut müstilisemaks vahepalaks kirjutatakse kõigile huvilistele lugemiseks soodega seotud muinasjuturaamat ja oma panuse märgalade tutvustamisele saavad lapsed anda märgalade-teemalise kalendri fotovõistlusel ning lauamängu väljamõtlemisel. Kaks käsiraamatut luhtade ja soode teemal peaks muutma hõlpsamaks märgaladel omapäi matkamise.

Projekti tegevuste kajastused:

28.01.2011 Projekti lõpuüritus Tartus

10.12.2010 Ilmus projekti 3. uudiskiri

9.-11.06.2010 rahvusvaheline laste looduslaager Soomaal

20.05.2010 ilmus projekti 2. uudiskiri

10.-12.05.2010 rabateemalised õppepäevad

23.-24.04.2010 märgalade teemaliste loodusõppeprogrammide koolitus Põlva, Valga ja Võru maakonna üldhariduskoolide õpetajatele

6.-11.04.2010 õppereis Suurbritanniasse

22. ja 24.03.2010 Turbakohvri esitlused

24.02.2010 - 30.03.2010 Tartu Keskkonnahariduse Keskuse mängukonkursi parimate tööde näitus ja mängupäevad Tartus, Otepääl, Valgas. Otepää kutse.

18.02.2010 Peipsi koostöö Keskuse märgalade päeva tähistamise konkursi tulemused

02.02.2010 Peipsi Koostöö Keskuse märgalade päeva konkurss

28.01.2010 Tartu Keskkonnahariduse Keskuse loodusmängude konkursi tulemused

23.12.2009 - 28.01.2010 Tartu Keskkonnahariduse Keskuse konkurss osalejate leidmiseks rahvusvahelisse perelaagrisse  

21.12.2009 Ilmus kalender konkursi "Märka märgalasid" parimatest töödest   

16.12.2009 Käimas on loodusmängude loomise konkurss

01.11.2009 Ilmunud on uudiskiri „Tagasi loodusesse“

01.11.2009 Kemeri rahvusparg uudiskiri  

21.09 - 22.10.2009 Tartu Keskkonnahariduse Keskuse loodusõppeprogrammide testmine

13.10.2009-22.09.2009 - Peipsi Koostöö Keskuse loodusõppeprogrammide testmine

10.10.2009 Tartu Keskkonnahariduse Keskuse koristustalgud Alam-Pedjal Emajõe ääres

30.09.2009-15.01.2010 - loodusmängude loomise konkurss

21.-23.09.2009 - Keskkonnaameti loodusõppeprogrammide testimine

15.-19.06.2009 - rahvusvaheline laste looduslaager Lätis.Laagri kutse; laagri muljeid

01.05.-21.09.2009 - foto- ja joonistuskonkurss "Märka märgalasid"

29.04.09 - koostöötalgud Tartus

20.03.09 - veepäeva tähistamine

01.03.2009 - Projekt algab

10.08.2009 - Projekti partnerite nõupidamine Kemeris

20.03.09 - Projekti partnerite esimene koosolek

Projekti materjalid

 

  Õppefilm "Soode teke ja areng", autor Märt Kose

 

Videolõik "Turbapuuri kasutamine", autor Märt Kose

 

 

Videolõik "Turbapreparaadi valmistamine õppetunnis", autor Märt Kose.