Tööpakkumised

Prindi

Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkond on riigi keskkonna- ja looduskaitse ning –kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.

 

Vaba teenistuskoha konkursikuulutuse avaldame kodulehel, täpsemalt saab konkursi tingimusest lugeda lehe vasakpoolses menüüribas olevatest kuulutustest. Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

 

Siin saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala ametiasutuste värbamise ja valiku korraga.