KESKKONNAOSAKONNA JÄÄTMEBÜROO JÄÄTMESPETSIALIST

Prindi

Ametikoha eesmärk
Seadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmine jäätmemajanduse valdkonnas.

Tööülesanded:

 • viib läbi jäätmeloa taotlustega ja jäätmelubadega seotud menetlused;
 • korraldab jäätmekäitlejate registreerimise ja registreerimistõendite väljastamise;
 • teostab jäätmearuannete kontrolli;
 • annab hinnangu ohtlike jäätmete käitluskoha nõuetele vastavuse kohta ning koostab seisukoha ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluste kohta;
 • korraldab jäätmete ja nendest põhjustatud keskkonna saastatuse likvideerimise seaduses määratud juhtudel ja korras;
 • vaatab läbi ning annab arvamuse kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavadele, jäätmehooduseeskirjadele ning korraldatud jäätmeveo hankedokumentidele.

Kandidaadilt eeldame:

 • keskkonnaalast või keskkonnatehnoloogia alast kõrgharidust;
 • tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide tundmist;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • ladusat suhtlemis- ja esinemisoskust, sealhulgas oskust korraldada koostööd erinevate huvirühmade vahel;
 • kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta vastu kaalutletud ja motiveeritud otsuseid oma ametikoha volituste piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
 • autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus jäätmete või muus sellega seonduvas keskkonnakasutuse valdkonnas;
 • vene keele oskus suhtlustasandil.

 Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • eneseteostusvõimalust arenevas organisatsioonis;
 • sõbralikku meeskonda.


Asukoht töö tegemise koht kokkuleppel Iisaku, Jõgeva, Jõhvi, Narva, Palmse, Rakvere, Tartu või Türi kontor, tööpiirkond Lääne- ja Ida-Virumaa.
Tööaeg täistööaeg
Töötasu 800 eurot (bruto)
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel
Kontaktisik Reet Siilaberg, Sigrit Meister
Lisainfo telefonil 680 7407, 5693 4626

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 28. märtsiks 2017 e-posti aadressile sigrit dot meister at keskkonnaamet dot ee