PÕHJA REGIOONI LOODUSKASUTUSE SPETSIALIST

Prindi

Ametikoha eesmärk
Looduskaitselistest nõuetest tulenevate valitseja kaalutlusotsuste andmine.

Tööülesanded:

 • kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis kaitseala valitseja nõusolekute andmine;
 • kaitstavatel loodusobjektidel rahvaürituste korraldamiseks loa andmine ja kaitstavatel loodusobjektidel liikumislubade väljastamine;
 • keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessis osalemine koostöös keskkonnakorralduse spetsialistiga;
 • üld- ja detailplaneeringutele ning teistele planeeringutele seisukohtade esitamine;
 • hoiuala teatiste menetlemine;
 • nõusoleku andmine kaitstavate loodusobjektide maade tagastamise ja erastamise kohta ning teeb ettepanekuid kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigile omandamiseks, valmistades selleks ette otsuse eelnõud;
 • ehituskeeluvööndi vähendamisega seotud toimingute läbiviimine.

Kandidaadilt eeldame:

 • keskkonnaalast kõrgharidust;
 • oma tegevusvaldkonna õigusaktide ja loodusväärtuste kaitsepõhimõtete tundmist;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust (Office – MS Word, MS Excel, MapInfo, EELIS);
 • head suhtlemisoskust ning oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel;
 • kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
 • autojuhilubade olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • eneseteostusvõimalust arenevas organisatsioonis;
 • sõbralikku meeskonda.

Asukoht: töö tegemise koht kokkuleppel Palmse või Türi kontoris, tööpiirkond Põhja regioon.
Tööaeg: täistööaeg
Töötasu: 980 eurot (bruto)
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Kontaktisik: Maret Vildak, Sigrit Meister
Aadress: Narva mnt 7a, Tallinn, 15172 Harjumaa
Lisainfo telefonil: 325 8400, 5693 4626
Internetiaadress: www.keskkonnaamet.ee

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 31. märtsiks 2017 e-posti aadressile sigrit dot meister at keskkonnaamet dot ee