Mis on biosfääri programmiala (BPA)?

Prindi

Biosfääri programmiala (BPA) on maismaa-, mere- või rannikuökosüsteemide või nende kombinatsiooni piirkond, mida tunnustab rahvusvaheliselt UNESCO programm MAB (Man and Biosphere). Alad määratakse riikide valitsuste poolt. Iga ala peab vastama miinimumkriteeriumidele ja rahuldama teatud tingimusi, et õigustada selle arvamist biosfäärialade maailmavõrgustikku.

Iga ala peab täitma kolme funktsiooni: loodusliku mitmekesisuse säilitamine, sotsiaalmajandusliku arengu tagamine ja logistilise tugifunktsiooni (teadusuuringud, haridus ja teavitus) pakkumine. Eestis on „Säästva arengu seaduse” järgi kasutusele võetud biosfääri kaitseala asemel nimetus biosfääri programmiala, mis väljendab nende alade käsitluse muutust, kus varasemast enam tähtsustatakse looduskaitse kõrval säästliku looduskasutuse edendamist.

UNESCO võrgustikku kuuluv Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala (BPA) tegutseb juba 1990. aastast ning alal on viis strateegilist eesmärki: BPA on kujunenud kestliku majanduse ja looduskasutuse pilootpiirkonnaks, looduslik mitmekesisus on säilitatud, BPA on hoidnud ja eksponeerinud saarte kultuuripärandit, BPA on rohemajandust toetav uuringu-, seire- ja koolitusprogramm ning BPA eesmärkide saavutamisel toimib aktiivne koostöö.

Loe lähemalt biosfääri programmiala voldikust.

Eestlased tutvustavad teiste riikide biosfäärialade esindajatele meie traditsioone. Foto: Toomas Kokovkin

 

Lääne-Eesti saarte biosfäärialale kinnitati programm

Prindi

Keskkonnaamet kinnitas 6. märtsil 2014 Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästliku arengu programmi ja tegevuskava aastateks 2014-2020. Lääne-Eesti saarte programmiala eesmärgiks on koostöös Saare-, Muhu-, Hiiumaa ja Vormsi kohalike omavalitsuste, arendajate ja elanikega toimida kestliku arengu pilootalana.

Loe veel

Ülevaade Lääne-Eesti biosfääriala tegevusest

Prindi