Abimaterjalid

Prindi

Abimaterjalid kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamiseks:

  • UUS! Jäätmekava koostamise juhendmaterjal (2014, eesti keeles). Versioon 3, uuendatud 08.01.2016; 
  • Jäätmekava koostamine, metoodiline juhend (2012, inglise keeles);
  • Jäätmekava koostamine, metoodiline juhend (2003, eesti keeles).

2015. aasta septembris toimunud seminaride materjalid

Keskkonnaamet korraldas koostöös Keskkonnaministeeriumiga 2015. aasta septembris viis seminari, kus tutvustati Keskkonnaministri määruse „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ muutmisest tulenevaid uusi kohustusi kohalikele omavalitsustele.

2014. aasta septembris toimunud seminaride materjalid

Keskkonnaamet korraldas koostöös Keskkonnaministeeriumiga 2014. aasta septembris viis seminari, kus tutvustati valdkondlikku arengukava "Riigi jäätmekava 2014-2020".