Registreerimistõend

Prindi

Keskkonnaametis registreeritakse jäätmeseaduse § 74 kohaselt isiku tegevus, kes:

on vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest;
• veab tavajäätmeid, välja arvatud olmejäätmeid, oma majandus- või kutsetegevuses;
• kogub tavajäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses;
• korraldab vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel;
• tegutseb edasimüüjana.

Nimetatud isikud on kohustatud vähemalt kaks nädalat enne jäätmekäitluse alustamist teavitama Keskkonnaametit oma kavandatavast tegevusest, saates Keskkonnaametile tegevuskohajärgsele regioonile teate -  Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate vorm.

Keskkonnaamet kontrollib saadud andmete põhjal kümne tööpäeva jooksul teavitatud tegevuseks jäätmeloa omamise vajadust ning selle puudumisel saadab kümne päeva jooksul talle kirjaliku tõendi registreerimise kohta. Registreerimistõendi väljastamine toimub tasuta.

Isikud, kellele on väljastatud registreerimistõend, peavad esitama kord aastas Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse kohta aruande.

Abimaterjalid

Väljastatud registreerimistõenditega saab tutvuda keskkonnalubade infosüsteemis KLIS.

Tagasiside

Kui Teil on ettepanekuid, häid sõnu või kriitikat seoses antud teenusega, siis palume anda tagasisidet.