Kalastuskaardi taotlemine

Prindi

Kalastuskaarti on vaja taotleda, kui püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, õngejada, kadiskat, liivi või kuuritsat. Samuti on see nõutud õngpüünistega püüdmisel Endla looduskaitsealal, Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal ning spinningu ja lendõngega püüdmisel mõnedel lõheliste jõgedel.

Kalastuskaartide taotluste vastuvõtmine 2017. aastaks algab 1. detsembril 2016 kell 09:00.

Taotluse saab esitada internetis või Keskkonnaametis kohapeal. Arvestada tuleks seda, et igale taotlejale väljastatakse sama püügivahendiga püüdmiseks samale veekogule samaks perioodiks üks luba. Nii ei saa juba internetist ostetud loale osta lisaks luba Keskkonnaametist kohapealt ning vastupidi.

Keskkonnaametis kohapeal ja internetis jagatavatelele võrgulubadele on kehtestatud eraldi limiidid. Keskkonnaametis jagatakse kehtestatud võrgulubade limiidist ca 14%.

Taotlemine internetis

Internetis saab kalastuskaarti taotleda www.pilet.ee  kodulehel. Taotlemisel on vaja end autentida ID-kaardi, mobiil ID või internetipanga vahendusel. Loa eest tuleb maksta kohe pärast taotlemist internetipangas või krediitkaardiga.

Taotlemine Keskkonnaametis

Keskkonnaametis on võimalik taotlus esitada paberkandjal. Kui taotlus esitatakse teise isiku eest, peab sellele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri (vabas vormis), mis volitab teise isiku taotleja nimel taotlust üle andma. Loa andmise või mitteandmise otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul ning see edastatakse loa taotlejale posti või e-posti teel.

Taotlusi võetakse vastu kõigis maakonnakeskustes asuvates Keskkonnaameti kontorites. Põlva maakonnas võetakse taotlused vastu Räpina kontoris. Palmse kontoris taotlusi esitada ei saa.

Taotluse võib edastada ka e-posti teel. Sel juhul peab esitataval taotlusel peab olema "Digitaalallkirja seadusega" sätestatud nõuetele vastav loa taotleja digitaalallkiri. Teise isiku eest taotlust allkirjastada ei saa.

E-posti teel tuleb taotlus saata aadressil jave at keskkonnaamet dot ee ning posti teel Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Posti ja e-posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks taotluse registreerimise kuupäev ja kellaaeg, mille on Keskkonnaamet märkinud oma dokumendihaldussüsteemis. See aeg on kindlasti hilisem kui e-kirja saatmise kuupäev ja/või kellaaeg, sest taotluse registreeritakse esimesel võimalusel, kuid siiski alles teatud aja jooksul pärast selle saamist. E-kirja saatmise kuupäeva ja kellaaega taotluse registreerimisel ei arvestata!

Kalastuskaardi taotluse vormi saab alla laadida siit: Kalastuskaardi taotluse vorm (DOC)

Taotlemine mobiiliga

Mobiiliga on võimalik kalastuskaarti osta vaid nendesse piirkondadesse, kus välja antavate lubade arv ei ole piiratud (forellijõed, lõhejõed, Endla ja Silma LKA jne).

Mobiilimaksel tuleb sisestada telefoni vastav numbrikombinatsioon (1322*püügipiirkonna kood*isikukood) ning helistada (mitte saata sõnumina). Vaata koode siit

Piirarvuta kalastuskaarte saab osta ka mitmetest Omniva postkontoritest.

Kalastuskaarte väljastavate spetsialistide kontaktandmed:

Kerli Pettai (Peipsi, Võrtsjärv, Jõgeva-, Tartu-, Põlva-, Valga-, Viljandi-, Võrumaa)
kerli dot pettai at keskkonnaamet dot ee
730 2256, 5366 2619

Arno Sildos (Harju-, Rapla-, Järva-, Lääne-Viru-, Ida-Virumaa)
arno dot sildos at keskkonnaamet dot ee
674 4813, 5300 4038

Märt Kesküla (Hiiu-, Lääne-, Saare-, Pärnumaa)
mart dot keskula at keskkonnaamet dot ee
463 6823, 523 4410

Juhised


Õigusaktid

Muu info

Foto: Toomas Tuul