Püügiandmete esitamine

Prindi

Kui tegemist on kuni üks kuu kehtiva kalastuskaardiga, esitatakse püügiandmed viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.

Pikemal perioodil kui üks kuu kehtiva kalastuskaardi püügiaruanne esitatakse viie päeva jooksul iga kalendrikuu lõppemisest arvates.

Püügiaruanne tuleb esitada ka siis, kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sellisel juhul märgitakse aruandelehele püügikoguseks null. Andmete esitamata jätmisega võib kaasneda rahatrahv ning kalastuskaardi soetamise õigusest ilmajäämine kuni üheks aastaks.

Püügiaruande võib esitada Keskkonnaametis kohapeal või saata tähtkirjana posti teel ühel järgmistest aadressidest:

püük siseveekogudest: Aleksandri 14, 51004 Tartu;
püük merest: Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla.

Iga kalastuskaardi kohta tuleb esitada eraldi aruandeleht. Kontrollige kindlasti, et lehele oleks kirjutatud õige kalastuskaardi number. Vale numbri korral ei ole võimalik tuvastada, millise kalastuskaardi kohta andmed esitati ning andmed võivad seetõttu jääda esitamata.

Püügiandmete esitamise vorm 

Läänemere püügiruudud