Eestimaa rahvusparkide noore looduskaitsja kursused Junior Ranger

Prindi

Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation) algatas noore looduskaitsja programmi selleks, et leida noori aktiivseid inimesi, kes on huvitatud loodusest ja tunnevad vastutust Euroopa loodusväärtuste säilimise eest ning soovivad kaasa rääkida Euroopa arengutes. Europarci föderatsioon korraldab alates 2002. aastast üleeuroopalist noore looduskaitsja kursust (Junior Ranger), Eestis on kursusi korraldatud alates 2004. aastast.
Junior Ranger’i ehk noore looduskaitsja suvise kursuse ning kevadise/sügisese jätkuseminari eesmärgiks on suurendada keskkonna- ja loodusteadlikkust noorte seas. Tutvutakse looduskaitse praktilise tööga, omandatakse teadmisi rahvuspargi taimestikust ja loomastikust ning arutletakse laiemalt, kuidas muuta maailma paremaks. Kursusel osalenul on lootus esindada Eestit järgmisel aastal rahvusvahelises laagris, mida korraldatakse igal aastal erinevas riigis. Noored tutvuvad uute sõpradega, kellel on sarnane maailmavaade. Üheskoos saab arutleda ja arendada ideid ning mõtteid, mis on kasulikud kohalikule kogukonnale ja loodusele laiemalt. Noorte mõtted ja ideed on kasulikud ka kaitselade paremaks korraldamiseks. Laagrites tehakse ära mitmed vajalikud tööd, mis võivad aidata ohustatud liike ning säilitada kultuuripärandit. Kaitsealade töötajad mõistavad, et nende kogemusi ja teadmisi on vaja jagada noortele, kui tulevastele looduskaitse korraldajatele.

Vaata lisateavet rahvusvahelise programmi kohta Euroopa Kaitsealade Liidu kodulehelt.

Kes, kui palju ja kuidas saavad osaleda?
• Suvistel kursusel saavad osaleda 13.-17.-aastased loodushuvilised noored, kes elavad rahvuspargi territooriumil või selle vahetus läheduses, on osalenud loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel ja/või on tõelised loodushuvilised.
• Jätkuseminaridel saavad osaleda kõik, kes on varasemalt võtnud osa kursustest ja/või jätkuseminaridest.
• Suvistel kursustel saab osaleda igas rahvuspargis kuni 20 noort ning sügis- ja kevadjätkuseminaridel kuni 15 noort loodushuvilist.
• Kursustel kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri, mille alusel valitakse välja osalejad.

Mis on toimunud?
• Esimene Lahemaa noore looduskaitsja kursus toimus 2004. aastal.
• Esimene Vilsandi noore looduskaitsja kursus toimus 2012. aastal.
• Esimene Matsalu noore looduskaitsja kursus toimus 2013. aastal.
• Esimene Karula noore looduskaitsja kursus toimus 2014. aastal.
• Esimene Soomaa noore looduskaitsja kursus toimus 2015. aastal.
• Alates 2014.aasta kevadest toimuvad lisaks suvistele kursustele ka jätkuseminarid kaks korda aastas.

Kursuseid korraldab Keskkonnaamet, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Tegevusi on sponsoreerinud 2016. aastal OÜ MV Turvas Saaremaalt ja OÜ Palmse Mehhaanikakoda Lääne-Virumaalt.

Rahvusparkide noore looduskaitsja kursuste kontaktisikud:
• Lahemaa rahvuspark: Enri Uusna, enri.uusna@keskkonnaamet.ee, 5307 7344
• Vilsandi rahvuspark: Maris Sepp, maris.sepp@keskkonnaamet.ee, 5304 7882
• Matsalu rahvuspark: Nele Sõber, nele.sober@keskkonnaamet.ee, 504 7219
• Karula rahvuspark: Helen Kivisild, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee, 525 1552
• Soomaa rahvuspark: Krista Kingumets, krista.kingumets@keskkonnaamet.ee, 5562 4391