Noore looduskaitsja kursused Junior Ranger 2016

Prindi
Keskkonnaameti noore looduskaitsja Junior Rangeri koolitusprogrammi raames antakse 13-17 aastastele noortele teadmisi Eesti rahvusparkide loodus- ning kultuuriväärtuste kohta.
Kevadistel ja sügisestel jätkuseminaridel saavad osaleda varasemalt osalenud noored, suvisesel kursusele on võimalik kandideerida ka teistel loodushuvilistel noortel motivatsioonikirja alusel. Iga rahvusparki jätkuseminaridel saab osaleda kuni 30 ja suvisel kursusel kuni 20 noort.
Koolitusi korraldab Keskkonnaamet, programmi läbiviimisse on kaasatud ka looduskaitse korraldusega tegelevate organisatsioonide esindajad, erialaspetsialistid ja kohalik kogukond. Koolitusprogrammi läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, sponsoreerivad OÜ MV Turvas Saaremaalt ning Palmse Mehaanikakoda OÜ Lääne-Virumaalt.

 

KEVADISED JÄTKUSEMINARID 2016

SUVISED KURUSED 28.-30.06.2016

SÜGISESED JÄTKUSEMINARID 2016

KOKKUVÕTTED KOOLITUSPROGRAMMIST

Rahvusparkide noore looduskaitsja kursuste kontaktisikud:

  • Lahemaa rahvuspark: Enri Uusna, enri.uusna@keskkonnaamet.ee, 5307 7344
  • Vilsandi rahvuspark: Maris Sepp, maris.sepp@keskkonnaamet.ee, 5304 7882
  • Matsalu rahvuspark: Nele Sõber, nele.sober@keskkonnaamet.ee, 504 7219
  • Karula rahvuspark: Helen Kivisild, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee, 525 1552
  • Soomaa rahvuspark: Krista Kingumets, krista.kingumets@keskkonnaamet.ee, 5562 4391