Maakondlikud ümarlauad 2010-2011

Prindi

Esmakordselt kutsus Keskkonnaamet maakondlikud ümarlauad kokku veebruaris-märtsis 2010. Ümarlaudade töös osales ligi 400 inimest. Esimesel kokkusaamisel arutleti erinevate sihtgruppide võimaluste ja vajaduste üle ning kaardistati probleemid maakonna keskkonnahariduse arendamisel.

Maakondades toimunud arutelude kokkuvõtted 2010-2011.