Maakondlikud ümarlauad 2012

Prindi

Keskkonnaamet kutsus maakondades kokku 11.-26. aprillini 2012 keskkonnahariduse ümarlauad, kus arutati keskkonnaharidusega tegelevate asutuste infovahetust ja koostöövõimalusi. Lisaks sai ümarlaudadel kuulata ettekandeid säästva arengu teemal ning Keskkonnaamet tutvustas keskkonnahariduse uuringute esialgseid tulemusi. Uuringutega selgitati koolivälises keskkonnahariduses töötavate spetsialistide koolitusvajadusi ja õppevahenditega varustatust ning keskkonnaharidusega tegelevate asutuste ja organisatsioonide omavahelise koostöö tõhustamise võimalusi. Oodatud olid kõik huvilised, kes soovisid kaasa rääkida keskkonnahariduse arendamisel.

Maakondlikel ümarlaudadel tehtud ettekanded: Keskkonnahariduse alased uuringud. Vaheraportite tulemuste tutvustus

 


 

Ümarlaudade läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond programm „Keskkonnahariduse arendamine“