Looduskaitsekuu

Prindi

Eestis on alates 1980. aastast kenaks kombeks pidada kevadisel tärkamisajal looduskaitsekuud. Nüüdseks on see tore tava kestnud juba üle kolmekümne aasta. Looduskaitsekuu algab 8. mail looduskaitse päevaga ning lõppeb 5. juunil, kui tähistatakse Maailma Keskkonnapäeva. Selle aja jooksul toimub üle Eesti palju toredaid üritusi, millest kõik saavad osa võtta.

2016. aasta looduskaitsekuu teema oli „Eesti loodus - oma või võõras“. Mõtleme koos, kuidas säilitada „sinasõprust“ loodusega, et ei tekiks võõrandumist. Arutleti, kas meie loodus on oma või võõras; milline suhtumise muutumine on toimunud aja jooksul nii ühiskonnas kui inimestes endis. Kuu allteemad olid „Rahvuspargid“, „Hirmud looduses ja kuidas nendega toime tulla“, „Suhestumine loodusega“ ning „Võõrliigid“.

Looduskaitsekuu teemad:

1996 – Vee- ja vee-elustiku kaitse
1997 – Eesti metsade kaitse
1998 – Looduskaitse linnades ja asulates
1999 – Jäätmehooldus ja loodushoid
2000 – Eesti märgalad ja nende kaitse
2001 – Eesti poollooduslikud kooslused ja nende kaitse
2002 – Laps ja loodus
2003 – Tunne kodumaa loodust
2004 – Liikide kaitse Eestis
2005 – Natura 2000 – ühised võimalused loodusele ja inimesele
2006 – Randade ja kallaste kaitse
2007 – Puud rahva meeles ja keeles
2008 – Looduse eluring
2009 – Elurikkus on elujõud
2010 – 100 aastat looduskaitset Eestis
2011 – Loodus on lähedal
2012 – Jõed ja allikad – elu voolavad lätted
2013 – Pärand täis elu
2014 – Mere ja ranniku kaitse
2015 – Eesti maastikud
2016 – Eesti loodus ‒ oma või võõras?

Igal aastal korraldab Keskkonnaamet looduskaitsekuu raames kõigis Eesti maakondades matkad, kuhu on oodatud kõik loodushuvilised. Matkadel osalemine on tasuta, ent vajalik on eelnev registreerimine.

Matkale võta kaasa oma toidukott ja jook!
Selga pane ilmale vastav riietus, jalga mugavad matkajalatsid!
Matkade toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Aktiivset osavõttu ja positiivseid elamusi loodusest!