Endla looduskeskus

Prindi

Asukoht: Endla looduskeskus asub Jõgeva maakonnas, Jõgeva vallas, Tooma külas. Kaugus Tartust 66 km, Jõgevalt 20 km, Vägeva raudteejaamast 5km. Piibe maanteel on Tooma bussipeatuse juures suunaviit Endla looduskaitsealale.

Looduskeskuses pakutavad võimalused:
 
- Endla looduskaitseala tutvustav ekspositsioon
- õppeklass 25 inimesele
- nõupidamiste ruum
- majutuskohad 20 inimesele.

Keskuse vahetus läheduses on parkla, lõkkeplats, WC, laululava, palliplats ja Linajärve ujumiskoht. Keskuse juurest saab alguse matkarada, mis viib nii Männikjärve rappa kui Endla järve äärde.

Ekspositsiooni stendide ja kahe infokioski abil saab külastaja ülevaate soodest kui erilisest ökosüsteemist, Eesti soode levikust, nende uurimisest ja kasutamisest minevikus ja tänapäeval; Endla veekogudest ja elanikest vee sees ja peal ning ka metsades. Tutvustatakse Tooma sookatsejaama ja sookooli ajalugu - looduskaitseala keskus asub endises koolimajas. Postritelt saab teavet turbasammalde, palünoloogia ja Eesti ala arengu kohta pärastjääajal; erinevatelt kaartidelt geograafilist infot. Vitriinides on eksponeeritud soode erinevad arengustaadiumid ja elanikud ning biogrupid poolveeliste loomade - kopra, saarma ja mingi elupaigaga.

Ka on võimalus heita pilk veealusesse järvemaailma, tutvuda allikate tegevusega, uurida looduses nähtavaid jälgi ja nende jätjaid ning leida oma kaalule võrdne loom. Sahtlite avamisel näeb rabale iseloomulikke kiile ja liblikaid ning ligi 30 sootaime.
Männikjärve ümbruskonna maketil saab hea ruumilise ülevaate siinsetest maastikest. Lastepärase tegevusena on magnettahvel, millel saab leida sobiva elupaiga sookurele, turbasamblale, haugile, jõhvikale jt liikidele. Õppeklassis saab uurida mõningate tavalisemate taimeliikide õietolmuterasid - siin on ju palünoloogia uurimissuunda edendanud P. W. Thomson.

Ekspositsiooni I etapi valmistas Heiki Bauert (OÜ Hansaposter) 2004. aastal. 2013 aastal avatud uuenduse teostas OÜ KAOS Arhitektid, rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu.

Pakutavad õppeprogrammid:
- lasteaiale ja nooremale koolieale raba tutvustav õppeprogramm "Rabalummus"
- põhikoolile mõeldud raba ja metsa võrdlev õppeprogramm „Männikjärve mets ja raba“
- kõikidele vanuserühmadele Norra-Oostriku allikatepiirkonda tutvustav õppeprogramm "Algus allikast"
- põhikooli 6. - 8. klassile kahepäevane õppeprogramm "Muld ja turvas õpiobjektina säästva arengu põhimõtete tundmaõppimisel"
- talvine Eesti imetajaid tutvustav õppeprogramm „Eesti imetajad ja nende aastaring“ ja "Räätsamatk talvises rabas"
- kõikidele vanuserühmadele "Põnev vee-elustik" ja "Kus on jäätmete koht? Ikka ringluses!"

Looduskeskuse õppeprogrammid on leitavad portaalist keskkonnaharidus.ee

Ekspositsiooni külastus ja õppeprogrammide läbiviimine eelneval kokkuleppel.

Kontaktandmed: Elo Raspel, tel 53419205;  elo.raspel@keskkonnaamet.ee