Prindi

Üldhariduskoolid, raamatukogud jt asutused saavad laenutada Keskkonnaametilt rändnäitust „Soome lahe aasta 2014“. Näitusel on eestikeelne ja venekeelne versioon.

LÜHITUTVUSTUS

Rändnäitus „Soome lahe aasta 2014” on pühendatud rahvusvahelisele Soome lahe aastale.
Näituse eesmärgiks on pöörata tähelepanu vajadusele teha koostööd Eestit, Soomet ja Venemaad ühendava Soome lahe keskkonnaseisundi uurimiseks ja parandamiseks. Näituse annab teadmisi Soome lahe valgalast, kaasaegsetest mereuurimise meetoditest, keskkonnasõbralikest tarbimisharjumustest. kultuurivahetusest ja kaubandusest, transpordist jne. Näitus sobib vaatamiseks nii väikestele kui suurtele.
Näitus on lihtsalt on kokku pakitav ja transporditav ning koosneb erinevatest eksponaatidest (moodulitest), mida võib laenutada ka osakaupa.
1. Kaks metallkarkassi (84x197 cm), millele saab kinnitada 6 tekstiilist plakatit teemadel: Mis on Soome lahe aasta 2014?, Kaubandus ja kultuurikontaktid, Leia erinevused!, Mere muutused mikroskoobi all, Soome lahe süda, Laevandus ja meretransport Soome lahel.
2. Tekstiilist plakat (100x300 cm) „Üks laht, kolm riiki – miljonid rõõmud ja väljakutsed!“,
3. Tekstiilist reklaamplakat (144 x 150 cm)
4. Eksponaat „Tsitaadid“
5. Loodushäälte CD
6. Eksponaat „Huvitav teadus“, vajab lauapinda (100x 120 cm)
7. Eksponaat „Mida mina saan teha?“, vajab lauapinda (100 x 100 cm)
8. Põrandamäng „Soome lahe elustik“. Juhendi nii eesti- kui venekeelse saate alla laadida siit: EST, RUS
Näituse jaoks on vaja põrandaalust pinda vähemalt 20m2.

Näituse kirjeldus ja paigaldamise juhend 

Eestikeelsed TÖÖLEHED , TÖÖLEHE VASTUSED

Venekeelsed TÖÖLEHED , TÖÖLEHE VASTUSED

Sõnade erinevad tähendused
Sõnavõrdlusi

Näitus on valminud Eesti, Soome ja Venemaa erinevate organisatsioonide ühistööna. Eesti partnerid olid Keskkonnaamet, Eesti Loodusmuuseum ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus.
Näituse valmimist toetas SA KIK.

LAENUTAMISE TINGIMUSED

• Näituse laenutamine on tasuta.
• Keskkonnaamet sõlmib laenutajaga tasuta vara kasutuse lepingu.
• Näituse laenutaja peab tagama näituse säilimise ja järelvalve näituse kasutamise ajal.
• Laenutaja korraldab ja tasub näituse edasi-tagasi transpordi eest.
• Laenutaja peab tagama külastajatele tasuta pääsu näitusele.
• Laenutaja peab koheselt teavitama Keskkonnaametit esilekerkinud probleemidest (eksponaatide kahjustused vms). Rikutud või lõhutud näituse osade eest tuleb laenutajal tasuda Keskkonnaametile selle taastamishind.
• Näituse tagastamisel peab see olema samas seisukorras ja pakitud sama moodi kui kättesaamisel.
• Peale näituse laenutamist esitab kool Keskkonnaametile tagasiside õppevahendi kohta (näituse külastajate arv, kuidas võeti näitus vastu külastajate poolt, ettepanekud näituse täiendamiseks). Tagasiside täidetakse elektroonselt, selleks kulub paar minutit. Näituse tagasisidelehte saab täita siin.

Lisainfo: Reet Kristian, 5590 0650,  reet dot kristian at keskkonnaamet dot ee

 NÄITUSE LIIKUMISE GRAAFIK

Näituse tellimiseks palume ühendust võtta kontaktisikuga.

Maakond Näituse kättesaamise aadress Kontaktisik Ajavahemik
Harjumaa Viljandi mnt 16, Tallinn Reet Kristian 22.09.-2014 - 04.01.2015
Lääne-Virumaa Kunderi 18, Rakvere Enri Uusna  05.01.2015 - 22.02.2015
Ida-Virumaa Aia 10, Iisaku Anne-Ly Feršel  23.02.2015 - 19.04.2015
Jõgevamaa Endla looduskeskus, Tooma küla, Jõgeva vald Elo Raspel  20.04.2015 - 31.05.2015
Järvamaa Wiedemanni 13, Türi Piret Eensoo  01.08.2015 - 04.10.2015
Raplamaa Tallinna mnt 14, Rapla Maarika Männil  05.10.2015 - 15.11.2015
Läänemaa Kiltsi tee 10, Haapsalu Ave Huugen  16.11.2015 - 17.01.2016
Hiiumaa Kõrgessaare mnt 18, Kärdla Liisi Mäeumbaed  18.01.2016 - 14.02.2016
Saaremaa Tallinna 22, Kuressaare Maris Sepp  15.02.2016 - 03.04.2016

Pärnumaa

Roheline 64, Pärnu

Merike Palginõmm

 04.04.2016 - 30.10.2016

Viljandimaa    Viljandi kontor, Paala tee 4, Viljandi          Krista Kingumets 1.11.2016 -31.12.2016
Valgamaa Kolga tee 28, 67305 Otepää Margit Turb 09.01.2017-03.03.2017