Rändnäitus „Väärtuslik Lahemaa“

Prindi

Rändnäitus „Väärtuslik Lahemaa“ on  valminud  2011. aastal ning on pühendatud Lahemaa rahvuspargi 40. juubelile. See on mõeldud laenutamiseks üldhariduskoolidele, raamatukogudele, muuseumitele jt asutustele.

LÜHITUTVUSTUS

Näitus on veidi isemoodi: rahvusparki ei tutvustata mitte kuivade faktide abil, vaid inimeste isiklikku laadi lugude ja fotode kaudu. Autorite seas on teadlasi, kohalikke elanikke, Lahemaale ja Eestile ühel või teisel moel olulisi inimesi. Lõpustendil on tsitaadid rahvuspargi asutajatelt Edgar Tõnuristilt ja Jaan Eilartilt ning Lahemaa ajaloo uurijalt Enn Tarvelilt. Näitusel on paljude autorite mõtted, mida saadavad fotograafide pildilood – läbilõige Lahemaaga seotud inimestest ning siinsest looduse- ja kultuurivaramust. Väärtuslik võib olla ka märksa sügavamal või mujal, kui esialgu otsida oskad – selles mitmekesisuses väljendubki siinse paiga võlu. Lahemaa on hoidmist väärt!

Näitus on lihtsalt transporditav ja kokkupakitav ning koosneb 19st roll-up stendist. Näituse paigutus on vaba ning seetõttu sobib ka fuajeedesse, koridoridesse, mitmesse erinevasse ruumi paigutamiseks.

Näituse koostajad on Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus ja looduskaitse bioloog Katrin Jürgens.

Näituse valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

LAENUTAMISE TINGIMUSED

• Näituse laenutamine on tasuta.
• Keskkonnaamet sõlmib laenutajaga tasuta vara kasutuse lepingu.
• Näituse laenutaja peab tagama näituse säilimise ja järelvalve näituse kasutamise ajal.
• Laenutaja korraldab ja tasub näituse edasi-tagasi transpordi eest.
• Laenutaja peab tagama külastajatele tasuta pääsu näitusele.
• Laenutaja peab koheselt teavitama Keskkonnaametit esilekerkinud probleemidest (eksponaatide kahjustused vms). Rikutud või lõhutud näituse osade eest tuleb laenutajal tasuda Keskkonnaametile selle taastamishind.
• Näituse tagastamisel peab see olema samas seisukorras ja pakitud sama moodi kui kättesaamisel.
• Peale näituse laenutamist esitab kool Keskkonnaametile tagasiside õppevahendi kohta (näituse külastajate arv, kuidas võeti näitus vastu külastajate poolt, ettepanekud näituse täiendamiseks). Tagasiside täidetakse elektroonselt, selleks kulub paar minutit. Näituse tagasisidelehte saab täita siin.

Lisainfo: Enri Uusna, enri dot uusna at keskkonnaamet dot ee