Turbakohvri laenutamine koolidele

Prindi

LÜHITUTVUSTUS

Turbakohver on õppevahendite komplekt, mis on koostatud soode, selle elustiku tutvustamiseks ja loodusnähtuste selgitamiseks sisetingimustes. Komplekti sihtgrupiks on 2.-3. kooliastme õpilased ja selle kasutamine põhineb õpilaste praktilisel osalemisel. Komplekt sisaldab näiteks Eesti soodes kasvavate tavalisemate taimeliikide herbaareksemplare, turbaproove katseklaasides, turba näidiseid mikroskoobis või luubiga vaatamiseks, juhendmaterjale õpetajale, töölehti õpilastele ja nii mõndagi muud. Näidismaterjalid on kogutud Lõuna-Eestist soodest. 

 LAENUTAMISE TINGIMUSED

• Õppevahendi laenutamine on tasuta.
• Keskkonnaamet sõlmib laenutajaga tasuta vara kasutuse lepingu.
• Õppevahendi laenutaja peab tagama näituse säilimise ja järelvalve näituse kasutamise ajal.
• Laenutaja korraldab ja tasub õppevahendi edasi-tagasi transpordi eest.
• Laenutaja peab tagama õppevahendi tasuta kasutamise.
• Laenutaja peab koheselt teavitama Keskkonnaametit esilekerkinud probleemidest (eksponaatide kahjustused vms). Rikutud või lõhutud õppevahendi osade eest tuleb laenutajal tasuda Keskkonnaametile selle taastamishind.
• Õppevahendi tagastamisel peab see olema samas seisukorras ja pakitud sama moodi kui kättesaamisel.
• Peale õppevahendi laenutamist esitab kool Keskkonnaametile tagasiside õppevahendi kohta (kasutajate arv, kuidas võeti õppevahend vastu, ettepanekud täiendamiseks). Tagasiside täidetakse elektroonselt, selleks kulub paar minutit. Tagasisidelehte saab täita siin.

LISAINFO:

maakondkontaktisikturbakohvri kättesaamise aadress
ValgamaaMargit TurbKolga tee 28, 67305 Otepää
VõrumaaDiana PungarKarja 17a, 65608 Võru
PõlvamaaMari KalaKalevi 1a, 64503 Räpina
Ida-VirumaaAnneli FerselIisaku kontor, Aia 10 Iisaku
Jõgevamaa Elo Raspel Endla looduskeskus, Tooma küla, Jõgeva vald
ViljandimaaKrista Kingumets Paala tee 4, Viljandi