Keskkonnakaitseloa omaja kohustused

Prindi

Keskkonnakaitseloa ja jäätmekäitleja registreerimistõendi omajale rakenduvad seadustest tulenevad otsekohalduvad nõuded. Seda ka olenemata sellest, kas neid nõudeid loal või tõendil kajastatakse. Et lihtsustada saasteallika käitaja igapäevast tööd, on Keskkonnaamet koostanud loendi olulisematest otsekohalduvatest nõuetest.

Nõuded valdkonna järgi: