Keskkonnatasude vormid

Prindi

Alates 15. aprillist 2011 on vormid kinnitatud keskkonnaministri määrusega "Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord".

Seoses 23. märtsil 2014 jõustunud keskkonnatasu deklareemise ja tasumise tähtaja muudatusega on alates 8. augustist 2014 muutunud ka määrusega kinnitatud vormid.

Määrusega kinnitatud keskkonnatasu deklaratsioonide vormid:

Vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon
Vee saastetasu deklaratsioon
Välisõhu saastetasu deklaratsioon
Maavara kaevandamisõiguse deklaratsioon
Saastetasu deklaratsioon jäätmete kõrvaldamisel

Nõuded elektrooniliselt esitatavale dokumendile

  1. E-keskkonnaameti kasutuslepingu sõlmija ja volituste andja on kohustatud nende dokumentide või nende lisade Keskkonnaametile esitamisel kasutama dokumendi formaati PDF (Portable Document Format). Samuti tuleb E-keskkonnaameti kasutuslepingu sõlmijal ja volituste andjal tagada vastavate dokumentide PDF formaadis vastu võtmise valmidus.
  2. E-keskkonnaameti kaudu Keskkonnaametile esitatavad dokumendid (näiteks keskkonnatasu deklaratsiooni lisad) tuleb esitada OpenDocument formaadis (näiteks odt- , ods- faili tüübid) või Microsoft Office faili formaadis (näiteks doc-, xls- faili tüübid).
  3. Keskkonnaametile esitatud andmete struktureerimis- ja paigaldusviis dokumendis peab olema Keskkonnaametile infotehnoloogiliselt vastuvõetav, avatav ja töödeldav, vastasel juhul loetakse failis sisalduv teave esitamata jäetuks.