Keskkonnaameti e-portaal

Prindi

Keskkonnaameti e-teenuste portaal asub aadressil http://eteenus.keskkonnaamet.ee/.

Portaali esimese põhiteenusena pakume keskkonnatasu deklaratsioonide koostamist ja esitamist ühtses e-keskkonnas. Deklaratsiooni koostamisel tuleb sisestada vaid keskkonnakasutuse andmed ja elektrooniline vorm genereerib automaatselt keskkonnatasu summa. Kui arvutus(ed) on koostatud, siis saab “ühe nupuvajutusega” deklaratsiooni esitada ning edasi peab vaid hoolitsema selle eest, et Maksu- ja Tolliametis asuval ettemaksukontol oleks piisavalt vahendeid deklaratsiooni alusel tekkinud rahalise nõude katmiseks.

Miks portaali kasutada?

Portaali kasutamine välistab vigade tekkimise

  • esitatud deklaratsioonis puuduvad arvutusvead, tasumäärade vead ja loa andmete deklaratsioonile kandmise vead
  • tasumisele kuuluva summa saab teada koheselt. Paberil või e-kirjaga esitatud deklaratsiooni sisestamisel võib ilmneda, et arvutuskäigus esineb puuduseid ning deklaratsioon palutakse uuesti esitada.
  • Portaali kasutamine on mugav ja kasutajasõbralik
  • deklaratsiooni saab esitada deklareerijale sobivas kohas ja ajahetkel;
  • kõikide keskkonnalubade keskkonnatasu deklaratsioonid saab esitada ühtses e-keskkonnas;
  • deklaratsiooni koostamisele ja esitamine kulub vähem aega
  • arvutuste vormid on eeltäidetud loaandmetega (täita tuleb vaid perioodi keskkonnakasutuse andmed) ja tasumääradega (arvutustehted tehakse automaatselt)
  • loa valdaja võib volitada deklaratsioonide koostamist ja esitamist mitmele isikule;
  • esitatud deklaratsioonide kohta jääb deklareerijale ülevaade- deklareerija saab hiljem juba esitatud deklaratsioone vaadata.

Kuidas saab portaali kasutada?

Portaali kasutamiseks peab tuvastama end ID-kaardiga. Seega on vaja interneti ühendusega arvutit, millel on enamlevinud veebilehitseja ajakohane versioon (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) ja paigaldatud ID-kaardi lugeja.

Keskkonnaameti e-teenuste portaali kasutamiseks tuleb sõlmida leping. Lepingu saab mugavalt sõlmida otse portaalis. Lepingu sõlmimise õigus on keskkonnaloa valdaja esindusõiguslikul isikul. Lepingu sõlmimise järgselt saab lepingu sõlmija anda volituse isikule (isikutele) deklaratsiooni koostamiseks ja esitamiseks. Volituse deklaratsiooni esitamiseks saab anda mitmele isikule ja üks isik võib olla volitatud esitama rohkem kui ühe keskkonnaloa keskkonnatasu deklaratsiooni. Lepingu sõlmimine ja volituste andmine on ühekordne protseduur, mis on lihtne ja vähe aeganõudev.

Keskkonnaameti e-teenuste portaali kasutamise lepingut on võimalik sõlmida ja anda volitusi ka Keskkonnaameti kontorites. Selleks et sõlmida leping Keskkonnaameti kontoris, peab keskkonnaloa valdaja esindusõiguslikul isikul kaasas olema isikut tõendav dokument. Kui esindusõigus on edasi volitatud, peab lisaks isikut tõendavale dokumendile, kaasas olema esindusõigust tõendav volikiri. E-teenuste portaali kasutamiseks vajalike volituste andmisel tuleb esitada volitatava isikukood ja nimi.